กลางกระแส แค่คุณปรับ พื้นที่ก็เปลี่ยน จาก รกร้าง สู่สร้างสรรค์