งานเปิดบ้านพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ข่าว งานเปิดบ้านพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน เขตภาษีเจริญ