ชุมชนร่วมใจพัฒนา พื้นที่สุขภาวะ (ศรีประดู่)

รายการ GREEN PLUS : ชุมชนร่วมใจพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ จากช่อง Thai PBS