บิ๊กคลีนนิ่ง พื้นที่รกร้างริมทางกาแฟ เพื่อการพัฒนาชุมชน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ข่าวเที่ยง