ยกพื้นที่ใต้สะพานบางขี้แก้งเป็นต้นแบบพัฒนาสุขภาวะคนกรุง