ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ระดมภาคีเครือข่ายลงชุมชนพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ และใต้สะพานบางขี้แก้ง

ฉบับที่ 49(ข่าว)ระดมภาคีเครือข่ายลงชุมชนพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ