โมเดล “ชุมชนเลิศสุขสม” พื้นที่สร้างสุขใต้สะพานแห่งแรกของไทย

บทความจาก ไทยโพสต์  โมเดล “ชุมชนเลิศสุขสม” พื้นที่สร้างสุขใต้สะพานแห่งแรกของไทย