ขอเชิญเข้าร่วมงาน “3RS Market (ตลาดโรงเกลือ) เส้นทางสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนเขตภาษีเจริญ”

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์

ขอเชิญชวนเพื่อนๆชาวเขตภาษีเจริญ ชาวมหาวิทยาลัยสยาม

และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน

“3RS Market (ตลาดโรงเกลือ) เส้นทางสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนเขตภาษีเจริญ”

เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผักปลอดสารพิษ

และอาหารมากมายหลายรสชาติ

จากฝีมือการผลิตของชาวชุมชน พร้อมชมการสาธิต วิธีการแปรรูปอาหาร

ที่มาจากผลผลิตภายในชุมชน การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ณ ลานหัวช้าง มหาวิทยาลัยสยาม

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 0-2867-8019

และ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร.081-6645837

3rs_market