คณะทำงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนหลังม.สยามและศรีประดู่ขอเชิญชวน สมาชิกชุมชนทุกคนร่วมเวทีประชาคมและรดน้ำดำหัวผู้สูงวัย ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

110457_2