สวนพื้นที่สุขภาวะ…กับบ้าน วัด โรงเรียน โดยรอบชุมชนศรีประดู่ ฝันที่ใกล้เป็นจริง…โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ…

180457_2