ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงผักของเกษตรกรชาวภาษีเจริญ

200260_2