ประชุมหารือการทำงานพื้นที่สุขภาวะระยะที่ 5

240260_2