ประชุมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานขั้นต่อไป

020360_2