ศวพช. ชวนเยาวชนโรงเรียนคลองบางพรหม ขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน

261160_2 261160_3