ศวพช. ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม กับ สนง.เขตภาษีเจริญ

080161_2