ศวพช. ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนแห่งรอยยิ้ม ถนนพื้นที่สุขภาวะ

260761_3