ศวพช. ร่วมกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนทำดอกกุหลาบใบเตย ชุมชนเลิศสุขสม ต่อยอดความรู้สู่การเป็นครูพื้นที่สุขภาวะให้กับ นักศึกษา ม.ราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ

040861_2