ศวพช. ร่วมกิจกรรมต่อยอดองค์ความรู้ครูต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนเลิศสุขสม กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเตย ร่วมกับ ธนาคารทหารไทย (TMB)

171061_2 171061_3