ศวพช. ม.สยาม แสดงความยินดีกับ ผอ.เขตภาษีเจริญ และหารือการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะระดับเขต