ศวพช.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561