ศวพช.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนเขตภาษีเจริญ (พชข.) ประจำเดือนธันวาคม 2561