ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมชุมชนเขตภาษีเจริญ ประจำเดือนมกราคม 2562