ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เริ่มต้นกิจกรรม “สวยในซอย” ครั้งที่ 1