ขอแสดงความยิน ดี กับ ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ในโอกาสเข้ารับมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล