ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดนิทรรศการ “Thailand Social Expo Partnership for sustainability 2019”