ปฏิทิน RCFCD

August 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • ประชุมเรื่องพื้นที่สุขภาวะ เขตจอมทอง
2
 • ประชุม 54 ชุมชน
3
4
5
 • เก็บข้อมูล-ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม
6
 • ขายขยะ..ชุมชนพูนบำเพ็ญ
 • ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน-หน่วยงานมาดูงานการจัดการขยะ
7
8
 • ประชุมผลิตภัณฑ์ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะ
 • ประชุมประจำเดือน เขตภาษีเจริญ
9
10
11
 • ลงพื้นที่คลี่ข้อมูลโรงเห็ด ชุมชนคลองลัดภาชี
12
13
14
15
16
17
 • ประชุมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการของเหลือใช้
18
 • ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • กิจกรรมจำหน่ายสินค้าของดีภาษีเจริญ ประจำเดือนสิงหาคม
 • อบรมการลงรายงาน สสส.