ปฏิทิน RCFCD

May 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • พบ ผอ กองพัฒนาสัง สำนักพัฒนาสังคม
2
3
4
5
 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บริษัทแกมม่า
6
7
 • ขายขยะ ชุมชนพูนบำเพ็ญ
 • ประชุมชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม
8
 • ประชุมสรุปงานทีมงาน ศวพช.
9
 • ประชุมสรุปงานทีมงาน ศวพช.
 • ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล บ.แกมม่า ชุมชน โรงเรียน
10
11
12
13
14
 • Work Shop ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน
 • ประชาคมชุมชนคลองเนินทราย เขตทวีวัฒนา
 • ประชาคม ชุมชนสินพัฒนาธานี เขตทวีวัฒนา
15
16
17
18
19
20
21
 • ประชาคม ชุมชนร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา
 • ประชาคม ชุมชนศรีมณฑล สามัคคี
 • ประชุมชุมชนศิรินทร์และเพื่อน
22
23
 • ลงพื้นที่ กศน ภาษีเจริญ_สำรวจพื้นที่แหล่งเรียนรู้
 • ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 18
 • พบ ผู้บริหารโรงเรียนวัดอ่างแก้ว(จีบ ปานขำ)
24
25
26
 • ลงพื้นที่คีรีล้อม
 • ประชุมกรรมการชุมชน เขตทวีวัฒนา
 • ประชุมแนวดิ่ง สำนักพัฒนาสังคม
27
 • ลงพื้นที่คีรีล้อม
28
 • ลงพื้นที่คีรีล้อม
29
30
31