ปฏิทิน RCFCD

January 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
  • อบรมเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาเปิดโลกชุมชน ฯ โดย อาจารย์ ภูริเดช
7
8
  • อบรม Microsoft Teams ผ่านทางออนไลน์
9
10
11
12
13
14
  • ประชุม 9 เครือข่าย สสส.
  • สอนวิชาเปิดโลกชุมชน week 1
15
  • ลงพื้นที่ติดป้ายแขวงบางด้วน
16
17
18
19
20
21
  • สอนวิชาเปิดโลกชุมชน week 2
22
23
24
25
26
27
28
  • สอนวิชาเปิดโลกชุมชน week 3
29
30
31