ปฏิทิน RCFCD

March 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
  • ศึกษาดูงาน ธนาคารเวลาชุมชนตลาดน้อย
4
5
6
7
8
  • ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน_รับสมัครสมาชิก ธ.เวลา
9
10
11
12
  • ประชุมคณะอนุกรรมการ สวัสดิการสังคม กทม.
13
14
15
16
17
18
  • พูนบำเพ็ญ_ประชุมแกนนำเรื่องรับสมัครสมาชิก
  • เลิศสุขสม_ประชุมแกนนำเรื่องการรับสมัคร
19
20
  • วัดจันทร์ฯเขต 1 ม3 _ประชุมแกนนำรับสมัครสมาชิก
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31