ปฏิทิน RCFCD

June 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
 • ตรวจบัญชีโครงการ
 • ประชุมเขต
5
 • ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
6
 • ประชุม เรื่องทำความดีเพื่อสูงวัย
7
 • ประชุมผู้สูงวัย
8
 • สอบ ปริญญาเอก
9
10
11
12
 • ประชุม พชข. นอกรอบ
13
14
15
 • คณะกรรมการ สสส ลงตรวจสอบภายใน
 • ประชุมชุมชนหลัง ม.สยาม
16
 • คณะกรรมการ สสส ลงตรวจสอบภายใน
17
18
 • ประชุม พชข. ที่ สนง.เขตภาษีเจริญ
19
 • Workshop ธนาคารเวลา
20
 • ประชุมนอกรอบ พชข.ที่ สนง.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 • ตลาดนัดผักสุขภาพ สำนักงานเขตภาษีเจริญ
 • อบรมการสืบค้นข้อมูลวิชาการออนไลน์
30