ปฏิทิน RCFCD

March 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
 • ประชุมเรื่องการลงพื้นที่ คีรีล้อม
3
 • ประชุมทีมงาน ศวพช.
4
5
6
 • เข้าพบผู้บริหารของ กทม. เพื่อนำเสนอผลงานนำร่องและนำเสนอโครงการ ฯ
7
 • ลงพื้นที่คีรีล้อม
8
 • ลงพื้นที่คีรีล้อม
9
 • ลงพื้นที่คีรีล้อม
10
11
12
13
14
 • ถอดบทเรียนโรงเรียนวัดอ่างแก้ว
 • ถอดบทเรียนโรงเรียนวัดทองศาลางาม
15
 • ถอดบทเรียนโรงเรียนบางจาก
16
17
 • เข้าพบ ผอ.เขตทวีวัฒนา
18
19
20
21
 • ประชุม 10 พื้นที่ต้นแบบ เขตภาษีเจริญ
22
23
24
25
 • ประชุมผู้สูงอายุ ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์
26
27
 • ประชุม 16 ชุมชน เขตทวีวัฒนา
 • ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดทอง
28
29
30
 • ประชุมหารือการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
31