ปฏิทิน RCFCD

January 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
  • ประชุมทีมงาน
4
5
  • ลงพื้นที่ประชาคมชุมชนคลองลัดภาชี
6
7
  • ผอ.ศวพช. เป็นวิทยากรอบรมทีมวิชาการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต
8
  • ผอ.ศวพช. เป็นวิทยากรอบรมทีมวิชาการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต
9
  • ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือ
  • ประชุมพิจารณาระดับคะแนน(เกรด)
10
11
12
13
14
  • ประชุมติดตามการพัฒนาเครื่องมือ
15
16
17
18
  • งานคลองบางหลวง
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31