ปฏิทิน RCFCD

October 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  • ลงพื้นที่ราชบุรีและเพชรบุรี
10
11
12
  • ลงพื้นที่ภาคอีสาน
13
14
15
  • ส่งความก้าวหน้า สสส.
16
17
  • กิจกรรมทำความเข้าใจสมาชิกกับแนวคิดธนาคารเวลา ชุมชนพูนบำเพ็ญ
18
19
20
21
  • ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่นำร่องธนาคารเวลา 7 พื้นที่ ครั้งที่ 9
22
23
24
25
26
27
  • ประชุมภาคีเครือข่าย ธ.เวลา ภาษีเจริญ
28
29
30
31