ปฏิทิน RCFCD

August 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • ลงพื้นที่ สวนหลัง ม.สยาม ร่วมกับชุมชนหลังม.เพื่อลงดินไส้เดือนแปลงดอกไม้
2
 • ประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16
3
 • ประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16
 • ลงพื้นที่ชุมชนเลิศสุขสม (โรงเห็ด)
4
 • ลงพื้นที่ชุมชนเลิศสุขสม ปรับพื้นที่ทำโรงเห็ด
5
6
 • ผศ.ดร.กุลธิดา พบท่าน อธิการบดี
 • ประชุมประจำเดือนเขตภาษีเจริญ
7
8
9
 • Time Bank บางศรีทอง
10
 • ประชุมร่วมกับชุมชนหลังม.สยาม
11
12
13
14
 • ผศ.ดร.กุลธิดาและผศ.ดร.เนตร เป็นวิทยากร พม.
15
 • ผศ.ดร.กุลธิดาและผศ.ดร.เนตร เป็นวิทยากร พม.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 • กิจกรรมการไฟฟ้า สู่ชุมชนคลองลัดภาชี
25
 • ประชุมอบรม หลักสูตร รปม.
26
27
28
29
30
31