ปฏิทิน RCFCD

August 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • ร่วมงานคลินิกเกษตร
2
3
4
5
 • ประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 • ประชุมเขตประจำเดือน
6
 • ประชุมเตรียมความพร้อมงานเวทีประชาคมธนาคารเวลา ภาษีเจริญ
7
8
 • ประชุมทีมธนาคารเวลา
9
10
11
12
13
 • ประชุมเตรียมทีม ธนาคารเวลา
14
 • ประชุมเครือข่ายธนาคารเวลา
15
 • วันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม
 • ประชุมธนาคารเวลา ที่สสส.
16
17
18
19
 • ปฐมนิเทศ นศ ม.สยาม
20
 • ประชุมเตรียมการเรียนการสอน
21
22
 • ประชุมคณะทำงานธนาคารเวลาภาษีเจริญ
23
 • ประชุมพัฒนาหลักสูตร รปม.
24
25
26
27
 • เปิดเทอมวันแรก วิชาเปิดโลกชุมชนผ่านกิจกรรม
28
29
30
31