ปฏิทิน RCFCD

December 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
  • ประชาคม ธ.เวลา ชุมชนเลิศสุขสม
  • ประชาคม ธ.เวลา_ช.คลองลัดภาชี
2
  • ประชุมเขตภาษีเจริญ
3
  • สอนวิชาเปิดโลกชุมชน (สุดท้าย)
4
5
6
7
8
  • ลงพื้นที่ประชาคมชุมชนเลิศสุขสม
9
10
11
  • ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ ชุมชนคลองลัดภาชี
12
  • ประชุมธนาคารเวลา พม.
13
  • ประชุมเครือข่ายธนาคารเวลา สสส.ครั้งที่2
14
15
  • ลงพื้นที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ ปช.แกนนำ(กติกา)
16
17
  • ประชุมพัฒนาเครื่องมือธนาคารเวลาภาษีเจริญ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31