ปฏิทิน RCFCD

December 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
 • สอนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • ประชุมประจำเดือน สำนักงานเขตภาษีเจริญ
4
5
6
 • ประชุม มคอ.3 วิชาเปิดโลกชุมชน
 • ประชุม รปม.
7
8
9
10
11
12
 • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
13
 • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 • ประชุมหารือประธานชุมชนวิจิตรสัมพันธ์
 • ประชุมกิจกรรมสวยในซอย ชุมชนหลัง ม.สยาม
14
 • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
15
16
17
 • วิทยากร เรื่องธนาคารเวลา พม.
18
 • สอบปลายภาค วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
19
20
 • ส่ง มคอ.3 เทอม 2/61 กับฝ่ายวิชาการ
 • เข้าพบ ท่านอธิการบดี
 • ตัดเกรด ส่ง อ.เดือนเพ็ญ
21
22
23
24
25
 • งานเลี้ยงปีใหม่ ม.สยาม
26
27
28
29
30
31