ปฏิทิน RCFCD

October 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • สอนวิชาเปิดโลกชุมชน
2
 • อ.เนตร สอน ม.มหิดล
3
4
5
6
7
8
 • สอนวิชาเปิดโลกชุมชน
 • คุมสอบกลางภาค
9
 • คุมสอบ 19-1009 (เช้า+บ่าย)
10
 • คุมสอบกลางภาค
 • ประชุมทีมงาน ธนาคารเวลา
11
 • ประชุมธนาคารเวลาที่ สสส.
 • คุมสอบบ่าย 19-1009
12
13
14
15
 • สอนวิชาเปิดโลกชุมชน
16
17
 • อ.เนตร สอน ม.มหิดล
18
19
20
21
 • ประชุมเคลื่อน พชข.ร่วมกับ สำนักอนามัย
22
 • ประชุมเตรียมเนื้อหา พชข
 • สอนวิชาเปิดโลกชุมชน
23
24
 • อ.เนตร สอน ม.มหิดล
25
 • ลงพื้นที่ธนาคารเวลา(ภาคกลาง)
26
 • ลงพื้นที่ธนาคารเวลา(ภาคกลาง)
27
 • ลงพื้นที่ธนาคารเวลา(ภาคกลาง)
28
 • ประชุมเครือข่ายธนาคารเวลา ภาษีเจริญ
29
 • สอนวิชาเปิดโลกชุมชน
30
31
 • อ.เนตร สอน ม.มหิดล