ปฏิทิน RCFCD

June 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • ประชุมยุทธศาสตร์ สสส
 • ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ
2
3
4
 • ประชาคม ชุมชนวัดปุรณาวาส
 • ประชาคมชุมชนบ้านจัดสรรสกุลทิพย์
5
6
7
 • ประชุมร่วมกับ เนทเทค (คีรีล้อม)
8
 • ประชุมหารือ.การทำห้องสมุดกำแพง.
9
 • ประชาคมเจ้าพระยาร่วมใจ
 • ประชุม วัด โรงเรียน. ชุมชน. สถานประกอบการ
10
11
 • ประชาคมชุมชนหลัง สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์
12
13
14
 • มอบป้ายพื้นที่สุขภาวะ
15
16
17
18
19
20
21
22
 • ประชุมวางแผนกำแพงห้องสมุดร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
23
 • ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล รร วัดอ่างแก้ว
24
 • ประชาคมหมู่บ้านพรรณพฤกษา
25
 • ประชาคมชุมชนกฤษดานคร เขตทวีวัฒนา
 • ประชาคมชุมชนหมู่บ้านกอบแก้ว 1
 • ประชาคมขุมชนหมู่บ้านสุขทวี 1-2
26
 • ประชาคมชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
27
 • Work Shop คีรีล้อม
28
 • Work Shop คีรีล้อม
29
 • Work Shop คีรีล้อม
30
 • Work Shop คีรีล้อม