ปฏิทิน RCFCD

January 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • หมูไปเยอรมัน
  • ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ
11
12
13
  • นัดพบท่านอธิการ
  • เตรียมความพร้อมการแสดง โรงเรียนวัดอ่างแก้ว
14
15
16
  • เตรียมงานเลิศสุขสม สาย1
17
  • นิทรรศการ พื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ...แค่คุณปรับ...พื้นที่ก็เปลี่ยน...เป็นพื้นที่สุขภาวะ...
18
19
20
  • นำเสนองาน สสส.
21
22
23
24
  • ลงพื้นที่ดูการจัดสัมมนาของคณะกรรมาะิการ
  • ลงพื้นที่ ชุมชนพูนบำเพ็ญ ทำดินพื้นที่สุขภาวะ
25
26
27
28
29
30
31