ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
170358_1 พร้อม….ตลาดรองรับผักสุขภาพ ภาษีเจริญ…ร่วมขับเคลื่อนตลาดรองรับผักปลอดภัย ในภาษีเจริญ….. 17 มีนาคม 2558

(101)

170358_1 ประชุมคณะทำงานแลเครือข่ายครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2558

(88)

130358_1 เตรียมความพร้อม……เวทีประชาคม ชุมชนโคนอน-ซ.เพชรเกษม 27…เคลื่อนตัวสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ… 13 มีนาคม 2558

(87)

120358_1 หารือคณะทำงาน…..เตรียมพร้อมสู่การเป็นมาตรฐานรองรับผักปลอดภัยภาษีเจริญ ……… 12 มีนาคม 2558

(90)

110358_3 ขับเคลื่อนคณะทำงานชุดที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาษีเจริญ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ… 11 มีนาคม 2558

(73)

110358_1 ระดมพลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน….สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ.. 11 มีนาคม 2558

(92)

030358_1 เดินหน้าหารือพัฒนาเส้นทางจักรยานคนเมืองกรุง…….พร้อมแนวโน้มของการขับเคลื่อนเขตภาษีเจริญ 3 มีนาคม 2558

(98)

020358_1 การประชุมทีมเลขานุการ ชุดที่ 1 เพื่อเชื่อมแผนยุทธาศาสตร์ 2 มีนาคม 2558

(111)

130258_1 เครือข่ายเพียบ….คณะอำนวยการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ ขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งที่ 2 13 กุมภาพันธ์ 2558

(108)

100258_1 แม่ค้าขานรับ เกษตรกรรุก ร่วมขับเคลื่อนตลาดรองรับผักปลอดภัย เขตภาษีเจริญ 10 กุมภาพันธ์ 2558

(109)

100258_3 รุก…ร่วม…สำรวจพื้นที่ภาคีเอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาษีเจริญ 10 กุมภาพันธ์ 2558

(101)

080258_1 สำรวจพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ 8 กุมภาพันธ์ 2558

(121)

030258_1 ร่วมพลังเครือข่ายภาคเอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวภาษีเจริญ 3 กุมภาพันธ์ 2558

(114)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ระบบการจัดการขยะ..สู่การพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระยะที่ 3 21 มกราคม 2558

(131)

200158_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 7 ตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ครั้งที่ 3-58 20 มกราคม 2558

(103)

150158_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 5 ปรับภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัย 15 มกราคม 2558

(117)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 4 เส้นทางจักรยาน 14 มกราคม 2558

(122)

130158_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 13 มกราคม 2558

(119)

241257_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 7 ตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ครั้งที่ 5-58 24 ธันวาคม 2557

(105)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เตรียมงานเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม 12 ธันวาคม 2557

(109)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เพิ่มช่องทางจักรยาน ทางเดินเท้าในบริบทคนเมืองกรุง การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ 12 ธันวาคม 2557

(116)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เตรียมพร้อมจัดประชุมเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกชุมชน 11 ธันวาคม 2557

(106)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เตรียมงานประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนภาษีเจริญเป็นพื้นที่ปลอดขยะ 9 ธันวาคม 2557

(116)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ขับเคลื่อน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ สู่นโยบบาย กทม. 4 ธันวาคม 2557

(118)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เตรียมการประชุม บูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับเขต 2 ธันวาคม 2557

(120)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA พร้อม..สำรวจพื้นที่ คณทำงานชุดที่ 5 ปรับภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย 1 ธันวาคม 2557

(121)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ศวพช.ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญสู่ระดับนโยบายกรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2557

(104)

121157_1 คณะทำงานชุดที่ 5 ปรับภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัย 12 พฤศจิกายน 2557

(87)

111157_1 ประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนภาษีเจริญเป็นพื้นที่ปลอดขยะ 11 พฤศจิกายน 2557

(119)

111157_1 คณะทำงานที่ 7 ตลาดกลางรองรับ ผักผลไม้ปลอดสารพิษจากผลผลิตคนภาษีเจริญ 11 พฤศจิกายน 2557

(116)