ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
OLYMPUS DIGITAL CAMERA เตรียมการประชุม บูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับเขต 2 ธันวาคม 2557

(103)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA พร้อม..สำรวจพื้นที่ คณทำงานชุดที่ 5 ปรับภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย 1 ธันวาคม 2557

(104)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ศวพช.ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญสู่ระดับนโยบายกรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2557

(89)

121157_1 คณะทำงานชุดที่ 5 ปรับภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัย 12 พฤศจิกายน 2557

(81)

111157_1 ประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนภาษีเจริญเป็นพื้นที่ปลอดขยะ 11 พฤศจิกายน 2557

(101)

111157_1 คณะทำงานที่ 7 ตลาดกลางรองรับ ผักผลไม้ปลอดสารพิษจากผลผลิตคนภาษีเจริญ 11 พฤศจิกายน 2557

(107)

101157_1 เคลื่อนแล้ว….คณะทำงานที่3เพิ่มพื้นที่สีเขียว 10 พฤศจิกายน 2557

(136)

101157_1 บูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์ระดับเขต 10 พฤศจิกายน 2557

(92)

071157_1 คณะทำงานชุดที่ 4 เพิ่มช่องทางจักรยานและทางเดินเท้า 7 พฤศจิกายน 2557

(98)

051157_1 เคลื่อนแล้ว….คณะทำงานที่ 2 จัดระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงชุมชน 5 พฤศจิกายน 2557

(108)

051157_3 รวมพลังเตรียมงาน…ร้อยรัก ต้นไม้ สานใจ สายสัมพันธ์…โครงการ 1000 ต้น 1000 ชื่อ 5 พฤศจิกายน 2557

(96)

281057_1 เคลื่อนแล้วคณะทำงานปลอดขยะเขตภาษีเจริญ 28 ตุลาคม 2557

(94)

261057_1 รวมพลังชาวภาษีเจริญ…เสริมศักยภาพอบรมผักลอยน้ำ…โครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระยะที่ 2 26 ตุลาคม 2557

(116)

241057_1 พื้นที่สุขภาวะดีที่ภาษีเจริญ…ร่วมเปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุบ้านสวนวัดเพลง 24 ตุลาคม 2557

(112)

221057_1 เคลื่อนแล้ว…การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญสู่ยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระยะที่ 2 22 ตุลาคม 2557

(129)

141057_1 เตรียมความพร้อม…หารือกิจกรรมร้อยรัก ต้นไม้ สานใจ สานสัมพันธ์ คนภาษีเจริญ…โครงการ 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ… 14 ตุลาคม 2557

(115)

131057_1 ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา…ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 13 ตุลาคม 2557

(99)

101057_1 3Rs Market…พื้นที่สุขภาวะ ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ชาวภาษีเจริญ 10 ตุลาคม 2557

(113)

101057_4 รวมพลังคณะทำงาน…ร้อยรัก ต้นไม้ สานใจ สายสัมพันธ์…โครงการ 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ… 10 ตุลาคม 2557

(116)

101057_6 รวมพลังภาคีเครือข่าย…ขับเคลื่อนงานพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก…โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก “นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา”… 10 ตุลาคม 2557

(111)

071057_1 วางแผน…ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะสวนลานธรรม…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 7 ตุลาคม 2557

(100)

280957_1 ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ…พร้อมใจสานสัมพันธ์ร้อยรักร่วมปลูกต้นไม้…โครงการ 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ… 28 กันยายน 2557

(127)

260957_1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้…ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น”เตยหอม”…อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ… 26 กันยายน 2557

(233)

200957_1 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 5…เดินหน้าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day…โครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 20 กันยายน 2557

(122)

140957_1 …แค่คุณปรับ พื้นที่ก็เปลี่ยน เป็นพื้นที่สุขภาวะ…ร่วมคุย ร่วมคิด พิชิตกิจกรรมถอดบทเรียน 18 พื้นที่ 14 กันยายน 2557

(112)

100957_1 เชิญชวนร่วมพัฒนาโครงการ 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ…พื้นที่สุขภาวะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ… 10 กันยายน 2557

(138)

090957_1 ระดมพลังคณะทำงาน…ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ 9 กันยายน 2557

(139)

080957_1 เคลื่อนแล้ว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ…เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ… 8 กันยายน 2557

(124)

070957_1 ชุมชนพูนบำเพ็ญ…ล่องเรือชมสวนพื้นที่สุขภาวะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ… 7 กันยายน 2557

(372)

030957_1 สร้างบุญ สร้างสุขภาพ…ตักบาตรด้วยสำรับสุขภาพพระสงฆ์…ภายใต้โครงการพัฒนาสำรับสุขภาพพระสงฆ์ เขตภาษีเจริญ… 3 กันยายน 2557

(154)