ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
121056_1 A Very Big Cleaning Day จัดการขยะ มหาวิทยาลัยสยามและชุมชนหลังมอ 12 ตุลาคม 2556

(184)

011056_1 ศวพช.ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปีที่ 2 ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 1 ตุลาคม 2556

(202)

041056_6 จาก 7 ชุมชนที่ถูกไล่รื้อที่…วันนี้ศิรินทร์และเพื่อน เปิดบ้านเป็นชุมชนพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ 29 กันยายน 2556

(315)

140956_1 ปัญหาใหญ่แค่ไหนเราก็ร่วมแก้กันได้ 24 กันยายน 2556

(180)

080956_1 พบกันรอบสอง…เครือข่ายเยาวชน…ร่วมสร้างภาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะ 8 กันยายน 2556

(269)

050956_1 คนภาษีเจริญ…รวมพลังจัดระบบการจัดการขยะชุมชน 5 กันยายน 2556

(190)

41056_1 ปั้น แต่ง ใต้สะพานคลองบางขี้แก้ง ชุมชนเลิศสุขสม 1 กันยายน 2556

(335)

280856_1 เปิดระยะที่ 2 ร่วมพลังสร้างภาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะ 28 สิงหาคม 2556

(228)

230956_1 ภาษีเจริญ….เขตปลอดขยะ 23 สิงหาคม 2556

(212)

180856_1 เข้าค่าย..รวมพลังเยาวชน ..ร่วมสร้างภาษีเจริญให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ 18 สิงหาคม 2556

(140)

130956_1 มหกรรมสิงหา พาแม่เที่ยว 12 สิงหาคม 2556

(286)

060856_1 นมแม่ ดี๊ ดี…แม่สวย ลูกฉลาด…ก้าวแรกการจัดทำมุมนมแม่ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 6 สิงหาคม 2556

(183)

130956_2 เปิดแล้วจ้า…เปิดบ้านชุมชนพูนบำเพ็ญ15 สถานีพื้นที่สุขภาวะ 4 สิงหาคม 2556

(426)

160956_1 เตยหอมธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” ที่ชุมชนเลิศสุขสม 28 กรกฎาคม 2556

(256)

130956_5 Kick off จุดเริ่มต้นของกลุ่มน้ำพริกศรีประดู่ 28 กรกฎาคม 2556

(252)

130956_3 รวมพลัง !!!แกนนำเยาวชนร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ 28 กรกฎาคม 2556

(243)

mashroom_2 เมื่อเห็ด..ถูกยำ!! ถูกตำ!! ถูกย่าง!! 27 กรกฎาคม 2556

(251)

130956_9 ตื่นเต้น.. ตื่นตัว.. เตรียมพร้อมเปิดบ้านชุมชนพูนบำเพ็ญ 15 สถานีพื้นที่สุขภาวะ 23 กรกฎาคม 2556

(303)

130956_4 ร่วมบุญ ร่วมสุข ร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะดี ที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ 19 กรกฎาคม 2556

(205)

130956_8 ศวพช. จัดงาน “แต่ง เติม เสริมความรู้ สู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ” เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2556 14 กรกฎาคม 2556

(229)

130956_11 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ม.สยาม หารือเขตภาษีฯ ชี้ประเด็นร่วมจัดตั้งคณะทำงาน 13 มิถุนายน 2556

(340)

130956_10 รุก 7 ชุมชนนำร่องร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ 5 มิถุนายน 2556

(293)

180956_6 บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 26 เมษายน 2556

(463)