ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
“พลับพลึง” จะชูช่ออีกครั้งที่ ชุมชนพูนบําเพ็ญ 23 พฤศจิกายน 2556

(171)

ระดมผู้นำชุมชนหารือพื้นที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม “นัดหมายวัน Big Cleaning Day” 20 พฤศจิกายน 2556

(172)

รวมพลัง!! ทีมงานครั้งที่ 23/2556 ติดตามความก้าวหน้าการทํางาน และวางแผนถอดบทเรียน 18 พฤศจิกายน 2556

(162)

3RS Market เส้นทางสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ….ชุมชนเขตภาษีเจริญ 15 พฤศจิกายน 2556

(178)

ถึงเวลา…ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ “รวมพลัง ร่วมสร้าง ภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะเขตแรกของ กรุงเทพมหานคร” 14 พฤศจิกายน 2556

(150)

“โครงการเยาวชนรากแก้ว” เพื่อพัฒนาชุมชนศรีประดู่ และชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามเป็นพื้นที่สุขภาวะ 10 พฤศจิกายน 2556

(203)

ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ พร้อมเพรียงเดินหน้าพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะ 3 พฤศจิกายน 2556

(185)

ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ ร่วมค้นหาประเด็นพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะ 3 พฤศจิกายน 2556

(226)

ความคืบหน้าเปิดบ้านชุมชนเลิศสุขสม 27 ตุลาคม 2556

(175)

ยืนยันความพร้อมกับชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า 27 ตุลาคม 2556

(242)

ยืนยันความพร้อมกับชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ 27 ตุลาคม 2556

(166)

รวมพลังร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะรอบวัดโคนอน 25 ตุลาคม 2556

(210)

ตัวอย่างการสร้างอาชีพในชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 21 ตุลาคม 2556

(165)

แปรรูปขยะเป็นของใช้ 20 ตุลาคม 2556

(215)

ชุมชนวิจิตรสามัคคี พร้อมใจเดินหน้าจัดการขยะต่อยอดเพื่อการแปรรูป 20 ตุลาคม 2556

(226)

ชุมชนรอบวัดโคนอน เตรียมพร้อมเคลื่อนชุมชนสู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ 20 ตุลาคม 2556

(184)

2 ชุมชนใน 1 วัน รวมพลังสร้าง ภาษีเจริญเป็น “พื้นที่สุขภาวะ” เขตแรกของกทม. 13 ตุลาคม 2556

(207)

ชุมชนวัดจันทร์ เขต 5 ยืนยันความพร้อม เดินหน้าพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะ 12 ตุลาคม 2556

(208)

A Very Big Cleaning Day จัดการขยะ มหาวิทยาลัยสยามและชุมชนหลังมอ 12 ตุลาคม 2556

(196)

ศวพช.ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปีที่ 2 ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 1 ตุลาคม 2556

(218)

จาก 7 ชุมชนที่ถูกไล่รื้อที่…วันนี้ศิรินทร์และเพื่อน เปิดบ้านเป็นชุมชนพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ 29 กันยายน 2556

(323)

ปัญหาใหญ่แค่ไหนเราก็ร่วมแก้กันได้ 24 กันยายน 2556

(200)

พบกันรอบสอง…เครือข่ายเยาวชน…ร่วมสร้างภาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะ 8 กันยายน 2556

(289)

คนภาษีเจริญ…รวมพลังจัดระบบการจัดการขยะชุมชน 5 กันยายน 2556

(203)

ปั้น แต่ง ใต้สะพานคลองบางขี้แก้ง ชุมชนเลิศสุขสม 1 กันยายน 2556

(366)

เปิดระยะที่ 2 ร่วมพลังสร้างภาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะ 28 สิงหาคม 2556

(242)

ภาษีเจริญ….เขตปลอดขยะ 23 สิงหาคม 2556

(226)

เข้าค่าย..รวมพลังเยาวชน ..ร่วมสร้างภาษีเจริญให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ 18 สิงหาคม 2556

(149)

มหกรรมสิงหา พาแม่เที่ยว 12 สิงหาคม 2556

(300)

นมแม่ ดี๊ ดี…แม่สวย ลูกฉลาด…ก้าวแรกการจัดทำมุมนมแม่ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 6 สิงหาคม 2556

(194)