ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
151258_1 ระดมพลัง ร้านค้า งดใช้โฟม คณะทำงานชุดที่ 6 ผลักดันให้เขตภาษีเจริญปลอดขยะ 15 ธันวาคม 2558

(70)

291158_1 คณะทางานชุดที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตภาษีเจริญ รวมพลังจัดเวทีประชาคม สร้างคาคม ธรรมะจากต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างสุขภาวะในศาสนสถาน 29 พฤศจิกายน 2558

(105)

271158_1 คณะทำงานชุดที่1 การบูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงาน 27 พฤศจิกายน 2558

(103)

251158_1 3Rs Market และกิจกรรมลอยกระทงพัฒนาพื้นที่สุขภาวะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 25 พฤศจิกายน 2558

(86)

241158_1 พร้อมรุกขับเคลื่อน “ครูพื้นที่สุขภาวะ” ต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 4 24 พฤศจิกายน 2558

(98)

171158_1 ระยะที่ 4 ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญคณะทำงานจัดระบบประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกชุมชนพร้อมเดินหน้า 17 พฤศจิกายน 2558

(113)

131158_1 เปิดตัว… พื้นที่ปลอดโฟม คณะทำงานชุดที่ 6 ผลักดันให้เขตภาษีเจริญปลอดขยะ 13 พฤศจิกายน 2558

(137)

121158_1 ระยะที่ 4 ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ พร้อมขับเคลื่อนเส้นทางจักรยาน ทางเดินเท้าในบริบทคนเมืองกรุง 12 พฤศจิกายน 2558

(121)

271058_1 “ปรับภูมิทัศน์..เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ขับเคลื่อนใต้สะพานบางขี้แก้งฯ ชุมชนเลิศสุขสมเป็น…พื้นที่สุขภาวะ 27 ตุลาคม 2558

(105)

231058_1 พร้อม…เดินหน้าขับเคลื่อนปรับภูมิทัศน์ใต้สะพาน คณะทำงานชุดที่ 3 และ 5 ปรับภูมิทัศน์ใต้สะพานชุมชนเลิศสุขสม 23 ตุลาคม 2558

(110)

201058_1 เตรียมพร้อม…ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ สู่พื้นที่นำร่อง ของกรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2558

(102)

161058_1 เยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรภาษีเจริญ..เตรียมพร้อมผลิต “ผักสุขภาพ ภาษีเจริญ” 16 ตุลาคม 2558

(105)

090958_1 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่1 “บูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ” 9 กันยายน 2558

(128)

090958_3 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่4 “เพิ่มช่องทางจักรยาน เพื่อความปลอดภัย” 9 กันยายน 2558

(92)

070958_1 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่3 “เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตภาษีเจริญและ กทม.” 7 กันยายน 2558

(109)

040958_1 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่5 “ปรับภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย” 4 กันยายน 2558

(124)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เปิดแล้ว…มหกรรมผักสุขภาพตลาดวัดชัยฉิมพลี “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด…ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง” ตอน : “ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ” 22 สิงหาคม 2558

(118)

050858_1 เตรียมความพร้อม มหกรรม “ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ” 5 สิงหาคม 2558

(104)

200758_1 บริษัทแกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด ร่วมเดินหน้า เสริมศักยภาพกระบวนการจัดการขยะ 20 กรกฎาคม 2558

(133)

180758_1 “ต้นแบบถังขยะพื้นที่สุขภาวะริมคลอง” ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ แห่งแรก ของเขตภาษีเจริญ 18 กรกฎาคม 2558

(110)

170758_1 เปลี่ยน “พื้นที่รกร้าง” ให้เป็น “พื้นที่สีเขียว” เพื่อขับเคลื่อนเขตภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะ 17 กรกฎาคม 2558

(151)

150758_1 ติดตาม…ความก้าวหน้า 7 พื้นที่อาสา สร้างกระบวนการการจัดการขยะ 4 วงจร 15 กรกฎาคม 2558

(121)

150758_3 ศวพช. ร่วมกับ เขตภาษีเจริญ คลี่แผนยุทธศาสตร์บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 15 กรกฎาคม 2558

(97)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เดินหน้าต่อเนื่อง กิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อทุกใต้สะพานเขตภาษีเจริญ เป็นพื้นที่สุขภาวะ 11 กรกฎาคม 2558

(128)

100758_1 ถ่ายทอดเทคโนโลยี…เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล เกษตรกรกับการผลิตผักปลอดภัย 10 กรกฎาคม 2558

(113)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เกษตรกรยืนยัน..ผลผลิตผักพร้อมจำหน่ายวันเปิดตลาด 8 กรกฎาคม 2558

(114)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA แค่เริ่ม”ปรับ”…ก็เริ่ม “เปลี่ยน” ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ นำร่องสร้างต้นแบบถังขยะพื้นที่สุขภาวะริมคลอง 7 กรกฎาคม 2558

(109)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA รวมพลังทุกภาคส่วนทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะสู่ระดับเขต 7 กรกฎาคม 2558

(117)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA พร้อมเดินหน้ากระบวนการจัดการขยะ ด้วยพลังชาวชุมชน หมู่ 5 บางแวก 5 กรกฎาคม 2558

(122)

040758_1 ชาวชุมชนเดินหน้า…เปิดเวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะ” 4 กรกฎาคม 2558

(116)