ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
070958_1 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่3 “เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตภาษีเจริญและ กทม.” 7 กันยายน 2558

(106)

040958_1 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่5 “ปรับภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย” 4 กันยายน 2558

(118)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เปิดแล้ว…มหกรรมผักสุขภาพตลาดวัดชัยฉิมพลี “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด…ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง” ตอน : “ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ” 22 สิงหาคม 2558

(113)

050858_1 เตรียมความพร้อม มหกรรม “ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ” 5 สิงหาคม 2558

(100)

200758_1 บริษัทแกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด ร่วมเดินหน้า เสริมศักยภาพกระบวนการจัดการขยะ 20 กรกฎาคม 2558

(126)

180758_1 “ต้นแบบถังขยะพื้นที่สุขภาวะริมคลอง” ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ แห่งแรก ของเขตภาษีเจริญ 18 กรกฎาคม 2558

(104)

170758_1 เปลี่ยน “พื้นที่รกร้าง” ให้เป็น “พื้นที่สีเขียว” เพื่อขับเคลื่อนเขตภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะ 17 กรกฎาคม 2558

(143)

150758_1 ติดตาม…ความก้าวหน้า 7 พื้นที่อาสา สร้างกระบวนการการจัดการขยะ 4 วงจร 15 กรกฎาคม 2558

(119)

150758_3 ศวพช. ร่วมกับ เขตภาษีเจริญ คลี่แผนยุทธศาสตร์บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 15 กรกฎาคม 2558

(93)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เดินหน้าต่อเนื่อง กิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อทุกใต้สะพานเขตภาษีเจริญ เป็นพื้นที่สุขภาวะ 11 กรกฎาคม 2558

(124)

100758_1 ถ่ายทอดเทคโนโลยี…เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล เกษตรกรกับการผลิตผักปลอดภัย 10 กรกฎาคม 2558

(109)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เกษตรกรยืนยัน..ผลผลิตผักพร้อมจำหน่ายวันเปิดตลาด 8 กรกฎาคม 2558

(103)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA แค่เริ่ม”ปรับ”…ก็เริ่ม “เปลี่ยน” ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ นำร่องสร้างต้นแบบถังขยะพื้นที่สุขภาวะริมคลอง 7 กรกฎาคม 2558

(101)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA รวมพลังทุกภาคส่วนทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะสู่ระดับเขต 7 กรกฎาคม 2558

(109)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA พร้อมเดินหน้ากระบวนการจัดการขยะ ด้วยพลังชาวชุมชน หมู่ 5 บางแวก 5 กรกฎาคม 2558

(117)

040758_1 ชาวชุมชนเดินหน้า…เปิดเวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะ” 4 กรกฎาคม 2558

(104)

020758_1 แม่ค้า ขานรับ…เกษตรกร พร้อมรุก… คณะทำงานชุดที่ 7 จัดตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ภาษีเจริญ 2 กรกฎาคม 2558

(104)

300658_1 เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง “มหกรรม ผักสุขภาพ” เกษตรกรพร้อม…ผลิตผักสุขภาพภาษีเจริญ 30 มิถุนายน 2558

(111)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เดินหน้า..การจัดการขยะชุมชน ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งใต้ พร้อมเป็นต้นแบบถังขยะริมคลอง 19 มิถุนายน 2558

(103)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ศวพช.ร่วมหารือกับเขตภาษีเจริญ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ระดับเขต 19 มิถุนายน 2558

(112)

180658_1 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย นำร่องโรงเรียนในเขตภาษีเจริญ ขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้บูชาครู” 18 มิถุนายน 2558

(465)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ชุดที่ 4 เส้นทางจักรยานและทางเท้า 17 มิถุนายน 2558

(94)

140658_1 เตรียมพร้อม..โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย นำร่องโรงเรียนพื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ 14 มิถุนายน 2558

(123)

130658_1 ชาวชุมชนหลัง ม.สยาม นำร่องการคัดแยกขยะ เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะปลอดขยะ 13 มิถุนายน 2558

(98)

100658_1 ขอแสดงความยินดี กับ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 10 มิถุนายน 2558

(501)

100658_4 ศวพช. จับมือ สำนักงานเขตฯ หารือเตรียมการจัดมหกรรมผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 10 มิถุนายน 2558

(111)

090658_1 พลังเครือข่ายนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 9 มิถุนายน 2558

(91)

040658_1 เจาะลึก…เส้นทางชีวิตเกษตรกร แปลงผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 4 มิถุนายน 2558

(113)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA รับลม ชมสวน ชวนคุย เพื่อพัฒนาชุมชนหลัง ม.สยาม เป็นพื้นที่ปลอดขยะ 3 มิถุนายน 2558

(107)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA “Big Cleaning Day” สะพานข้ามคลอง ถนนเทอดไท เพื่อสร้างสุขภาวะ ภาษีเจริญ 31 พฤษภาคม 2558

(98)