ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
020758_1 แม่ค้า ขานรับ…เกษตรกร พร้อมรุก… คณะทำงานชุดที่ 7 จัดตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ภาษีเจริญ 2 กรกฎาคม 2558

(117)

300658_1 เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง “มหกรรม ผักสุขภาพ” เกษตรกรพร้อม…ผลิตผักสุขภาพภาษีเจริญ 30 มิถุนายน 2558

(121)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เดินหน้า..การจัดการขยะชุมชน ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งใต้ พร้อมเป็นต้นแบบถังขยะริมคลอง 19 มิถุนายน 2558

(113)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ศวพช.ร่วมหารือกับเขตภาษีเจริญ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ระดับเขต 19 มิถุนายน 2558

(120)

180658_1 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย นำร่องโรงเรียนในเขตภาษีเจริญ ขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้บูชาครู” 18 มิถุนายน 2558

(523)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ชุดที่ 4 เส้นทางจักรยานและทางเท้า 17 มิถุนายน 2558

(100)

140658_1 เตรียมพร้อม..โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย นำร่องโรงเรียนพื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ 14 มิถุนายน 2558

(127)

130658_1 ชาวชุมชนหลัง ม.สยาม นำร่องการคัดแยกขยะ เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะปลอดขยะ 13 มิถุนายน 2558

(109)

100658_1 ขอแสดงความยินดี กับ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 10 มิถุนายน 2558

(548)

100658_4 ศวพช. จับมือ สำนักงานเขตฯ หารือเตรียมการจัดมหกรรมผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 10 มิถุนายน 2558

(128)

090658_1 พลังเครือข่ายนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 9 มิถุนายน 2558

(104)

040658_1 เจาะลึก…เส้นทางชีวิตเกษตรกร แปลงผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 4 มิถุนายน 2558

(120)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA รับลม ชมสวน ชวนคุย เพื่อพัฒนาชุมชนหลัง ม.สยาม เป็นพื้นที่ปลอดขยะ 3 มิถุนายน 2558

(114)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA “Big Cleaning Day” สะพานข้ามคลอง ถนนเทอดไท เพื่อสร้างสุขภาวะ ภาษีเจริญ 31 พฤษภาคม 2558

(114)

280558_1 พลังเครือข่าย…คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งที่ 3 28 พฤษภาคม 2558

(87)

230558_1 รวมพลังชุมชน Big Cleaning Day ครั้งใหญ่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ชุมชน เป็นพื้นที่สุขภาวะ 23 พฤษภาคม 2558

(120)

200558_1 เตรียมความพร้อม มหกรรม “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด ของผัก (สุขภาพ) คนเมือง” 20 พฤษภาคม 2558

(99)

190558_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ชุดที่ 1 ครั้งที่ 6/58 19 พฤษภาคม 2558

(102)

170558_1 ชาวชุมชนร่วมใจ เปิดเวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ” 17 พฤษภาคม 2558

(105)

120558_1 ประชุมหารือ…เตรียมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย” 12 พฤษภาคม 2558

(105)

120558_3 ประชุมเตรียมงาน “มหกรรมผักสุขภาพ ภาษีเจริญ” 12 พฤษภาคม 2558

(97)

110558_1 ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผัก…เตรียมพร้อมสำหรับ “ตลาดผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 11 พฤษภาคม 2558

(107)

100558_1 เวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะ” 10 พฤษภาคม 2558

(108)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน…ขออาสา เป็นต้นแบบชุมชนจัดการขยะอย่างครบวงจร 10 พฤษภาคม 2558

(89)

090558_1 รวมพลังชุมชนเข้มแข็ง…เดินหน้าจัดตั้งชุมชน “พื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม” 9 พฤษภาคม 2558

(87)

070558_1 ร่วมขับเคลื่อนภาษีเจริญปลอดขยะ..ร.ร.บางจากก้าวสู่การเป็น ร.ร.ต้นแบบในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 7 พฤษภาคม 2558

(109)

290458_1 ร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะ…โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 อาสานำร่องเป็นต้นแบบการจัดการขยะของสถานพยาบาลเอกชน 29 เมษายน 2558

(122)

270458_1 ร่วมระดมพลัง ขับเคลื่อน ผักสุขภาพ ภาษีเจริญ….. 27 เมษายน 2558

(105)

250458_1 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เวทีประชาคมเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 25 เมษายน 2558

(98)

240458_1 การบูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ครั้งที่ 5/58 24 เมษายน 2558

(74)