ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
131158_1 เปิดตัว… พื้นที่ปลอดโฟม คณะทำงานชุดที่ 6 ผลักดันให้เขตภาษีเจริญปลอดขยะ 13 พฤศจิกายน 2558

(154)

121158_1 ระยะที่ 4 ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ พร้อมขับเคลื่อนเส้นทางจักรยาน ทางเดินเท้าในบริบทคนเมืองกรุง 12 พฤศจิกายน 2558

(137)

271058_1 “ปรับภูมิทัศน์..เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ขับเคลื่อนใต้สะพานบางขี้แก้งฯ ชุมชนเลิศสุขสมเป็น…พื้นที่สุขภาวะ 27 ตุลาคม 2558

(127)

231058_1 พร้อม…เดินหน้าขับเคลื่อนปรับภูมิทัศน์ใต้สะพาน คณะทำงานชุดที่ 3 และ 5 ปรับภูมิทัศน์ใต้สะพานชุมชนเลิศสุขสม 23 ตุลาคม 2558

(130)

201058_1 เตรียมพร้อม…ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ สู่พื้นที่นำร่อง ของกรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2558

(128)

161058_1 เยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรภาษีเจริญ..เตรียมพร้อมผลิต “ผักสุขภาพ ภาษีเจริญ” 16 ตุลาคม 2558

(126)

090958_1 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่1 “บูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ” 9 กันยายน 2558

(145)

090958_3 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่4 “เพิ่มช่องทางจักรยาน เพื่อความปลอดภัย” 9 กันยายน 2558

(114)

070958_1 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่3 “เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตภาษีเจริญและ กทม.” 7 กันยายน 2558

(130)

040958_1 สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่5 “ปรับภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย” 4 กันยายน 2558

(147)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เปิดแล้ว…มหกรรมผักสุขภาพตลาดวัดชัยฉิมพลี “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด…ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง” ตอน : “ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ” 22 สิงหาคม 2558

(140)

050858_1 เตรียมความพร้อม มหกรรม “ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ” 5 สิงหาคม 2558

(127)

200758_1 บริษัทแกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด ร่วมเดินหน้า เสริมศักยภาพกระบวนการจัดการขยะ 20 กรกฎาคม 2558

(156)

180758_1 “ต้นแบบถังขยะพื้นที่สุขภาวะริมคลอง” ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ แห่งแรก ของเขตภาษีเจริญ 18 กรกฎาคม 2558

(127)

170758_1 เปลี่ยน “พื้นที่รกร้าง” ให้เป็น “พื้นที่สีเขียว” เพื่อขับเคลื่อนเขตภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะ 17 กรกฎาคม 2558

(163)

150758_1 ติดตาม…ความก้าวหน้า 7 พื้นที่อาสา สร้างกระบวนการการจัดการขยะ 4 วงจร 15 กรกฎาคม 2558

(135)

150758_3 ศวพช. ร่วมกับ เขตภาษีเจริญ คลี่แผนยุทธศาสตร์บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 15 กรกฎาคม 2558

(102)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เดินหน้าต่อเนื่อง กิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อทุกใต้สะพานเขตภาษีเจริญ เป็นพื้นที่สุขภาวะ 11 กรกฎาคม 2558

(135)

100758_1 ถ่ายทอดเทคโนโลยี…เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล เกษตรกรกับการผลิตผักปลอดภัย 10 กรกฎาคม 2558

(121)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เกษตรกรยืนยัน..ผลผลิตผักพร้อมจำหน่ายวันเปิดตลาด 8 กรกฎาคม 2558

(137)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA แค่เริ่ม”ปรับ”…ก็เริ่ม “เปลี่ยน” ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ นำร่องสร้างต้นแบบถังขยะพื้นที่สุขภาวะริมคลอง 7 กรกฎาคม 2558

(127)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA รวมพลังทุกภาคส่วนทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะสู่ระดับเขต 7 กรกฎาคม 2558

(128)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA พร้อมเดินหน้ากระบวนการจัดการขยะ ด้วยพลังชาวชุมชน หมู่ 5 บางแวก 5 กรกฎาคม 2558

(138)

040758_1 ชาวชุมชนเดินหน้า…เปิดเวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะ” 4 กรกฎาคม 2558

(138)

020758_1 แม่ค้า ขานรับ…เกษตรกร พร้อมรุก… คณะทำงานชุดที่ 7 จัดตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ภาษีเจริญ 2 กรกฎาคม 2558

(137)

300658_1 เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง “มหกรรม ผักสุขภาพ” เกษตรกรพร้อม…ผลิตผักสุขภาพภาษีเจริญ 30 มิถุนายน 2558

(129)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เดินหน้า..การจัดการขยะชุมชน ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งใต้ พร้อมเป็นต้นแบบถังขยะริมคลอง 19 มิถุนายน 2558

(131)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ศวพช.ร่วมหารือกับเขตภาษีเจริญ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ระดับเขต 19 มิถุนายน 2558

(135)

180658_1 โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย นำร่องโรงเรียนในเขตภาษีเจริญ ขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้บูชาครู” 18 มิถุนายน 2558

(606)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ชุดที่ 4 เส้นทางจักรยานและทางเท้า 17 มิถุนายน 2558

(119)