ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
070558_1 ร่วมขับเคลื่อนภาษีเจริญปลอดขยะ..ร.ร.บางจากก้าวสู่การเป็น ร.ร.ต้นแบบในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 7 พฤษภาคม 2558

(112)

290458_1 ร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะ…โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 อาสานำร่องเป็นต้นแบบการจัดการขยะของสถานพยาบาลเอกชน 29 เมษายน 2558

(125)

270458_1 ร่วมระดมพลัง ขับเคลื่อน ผักสุขภาพ ภาษีเจริญ….. 27 เมษายน 2558

(106)

250458_1 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เวทีประชาคมเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 25 เมษายน 2558

(99)

240458_1 การบูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ครั้งที่ 5/58 24 เมษายน 2558

(75)

230458_1 เตรียมความพร้อม…เวทีประชาคม บริษัทแกมม่าอินดัสตริ้ส์ จำกัด รวมพลังเข้มแข็งจัดการขยะและสภาพแวดล้อม เพื่อชุมชน เพื่อสังคม และเพื่อชาติ 23 เมษายน 2558

(107)

220458_1 เตรียมพร้อมจัดเวทีประชาคม………..ปรับภูมิทัศน์ สะพาน ถนนเทอดไท….. 22 เมษายน 2558

(87)

200458_1 ประชุมเตรียมงาน… “สงกรานต์ สืบสานประเพณี ประจำปี 2558” 20 เมษายน 2558

(76)

060458_1 เวทีประชาคม…“เพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาษีเจริญ” 6 เมษายน 2558

(117)

270358_1 เวทีประชาคม…….”เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจสุขภาวะ” 27 มีนาคม 2558

(128)

260358_1 การประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ครั้งที่ 4 26 มีนาคม 2558

(83)

170358_1 พร้อม….ตลาดรองรับผักสุขภาพ ภาษีเจริญ…ร่วมขับเคลื่อนตลาดรองรับผักปลอดภัย ในภาษีเจริญ….. 17 มีนาคม 2558

(92)

170358_1 ประชุมคณะทำงานแลเครือข่ายครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2558

(75)

130358_1 เตรียมความพร้อม……เวทีประชาคม ชุมชนโคนอน-ซ.เพชรเกษม 27…เคลื่อนตัวสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ… 13 มีนาคม 2558

(78)

120358_1 หารือคณะทำงาน…..เตรียมพร้อมสู่การเป็นมาตรฐานรองรับผักปลอดภัยภาษีเจริญ ……… 12 มีนาคม 2558

(73)

110358_3 ขับเคลื่อนคณะทำงานชุดที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาษีเจริญ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ… 11 มีนาคม 2558

(66)

110358_1 ระดมพลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน….สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ.. 11 มีนาคม 2558

(77)

030358_1 เดินหน้าหารือพัฒนาเส้นทางจักรยานคนเมืองกรุง…….พร้อมแนวโน้มของการขับเคลื่อนเขตภาษีเจริญ 3 มีนาคม 2558

(90)

020358_1 การประชุมทีมเลขานุการ ชุดที่ 1 เพื่อเชื่อมแผนยุทธาศาสตร์ 2 มีนาคม 2558

(102)

130258_1 เครือข่ายเพียบ….คณะอำนวยการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ ขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งที่ 2 13 กุมภาพันธ์ 2558

(99)

100258_1 แม่ค้าขานรับ เกษตรกรรุก ร่วมขับเคลื่อนตลาดรองรับผักปลอดภัย เขตภาษีเจริญ 10 กุมภาพันธ์ 2558

(99)

100258_3 รุก…ร่วม…สำรวจพื้นที่ภาคีเอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาษีเจริญ 10 กุมภาพันธ์ 2558

(94)

080258_1 สำรวจพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ 8 กุมภาพันธ์ 2558

(116)

030258_1 ร่วมพลังเครือข่ายภาคเอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวภาษีเจริญ 3 กุมภาพันธ์ 2558

(103)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ระบบการจัดการขยะ..สู่การพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระยะที่ 3 21 มกราคม 2558

(115)

200158_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 7 ตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ครั้งที่ 3-58 20 มกราคม 2558

(95)

150158_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 5 ปรับภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัย 15 มกราคม 2558

(110)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 4 เส้นทางจักรยาน 14 มกราคม 2558

(107)

130158_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 13 มกราคม 2558

(108)

241257_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 7 ตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ครั้งที่ 5-58 24 ธันวาคม 2557

(90)