ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
100658_1 ขอแสดงความยินดี กับ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 10 มิถุนายน 2558

(600)

100658_4 ศวพช. จับมือ สำนักงานเขตฯ หารือเตรียมการจัดมหกรรมผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 10 มิถุนายน 2558

(142)

090658_1 พลังเครือข่ายนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 9 มิถุนายน 2558

(114)

040658_1 เจาะลึก…เส้นทางชีวิตเกษตรกร แปลงผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 4 มิถุนายน 2558

(134)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA รับลม ชมสวน ชวนคุย เพื่อพัฒนาชุมชนหลัง ม.สยาม เป็นพื้นที่ปลอดขยะ 3 มิถุนายน 2558

(116)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA “Big Cleaning Day” สะพานข้ามคลอง ถนนเทอดไท เพื่อสร้างสุขภาวะ ภาษีเจริญ 31 พฤษภาคม 2558

(130)

280558_1 พลังเครือข่าย…คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งที่ 3 28 พฤษภาคม 2558

(98)

230558_1 รวมพลังชุมชน Big Cleaning Day ครั้งใหญ่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ชุมชน เป็นพื้นที่สุขภาวะ 23 พฤษภาคม 2558

(136)

200558_1 เตรียมความพร้อม มหกรรม “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด ของผัก (สุขภาพ) คนเมือง” 20 พฤษภาคม 2558

(102)

190558_1 ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ชุดที่ 1 ครั้งที่ 6/58 19 พฤษภาคม 2558

(116)

170558_1 ชาวชุมชนร่วมใจ เปิดเวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ” 17 พฤษภาคม 2558

(117)

120558_1 ประชุมหารือ…เตรียมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย” 12 พฤษภาคม 2558

(116)

120558_3 ประชุมเตรียมงาน “มหกรรมผักสุขภาพ ภาษีเจริญ” 12 พฤษภาคม 2558

(100)

110558_1 ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผัก…เตรียมพร้อมสำหรับ “ตลาดผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 11 พฤษภาคม 2558

(111)

100558_1 เวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะ” 10 พฤษภาคม 2558

(114)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน…ขออาสา เป็นต้นแบบชุมชนจัดการขยะอย่างครบวงจร 10 พฤษภาคม 2558

(92)

090558_1 รวมพลังชุมชนเข้มแข็ง…เดินหน้าจัดตั้งชุมชน “พื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม” 9 พฤษภาคม 2558

(99)

070558_1 ร่วมขับเคลื่อนภาษีเจริญปลอดขยะ..ร.ร.บางจากก้าวสู่การเป็น ร.ร.ต้นแบบในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 7 พฤษภาคม 2558

(114)

290458_1 ร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะ…โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 อาสานำร่องเป็นต้นแบบการจัดการขยะของสถานพยาบาลเอกชน 29 เมษายน 2558

(134)

270458_1 ร่วมระดมพลัง ขับเคลื่อน ผักสุขภาพ ภาษีเจริญ….. 27 เมษายน 2558

(108)

250458_1 ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เวทีประชาคมเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 25 เมษายน 2558

(102)

240458_1 การบูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ครั้งที่ 5/58 24 เมษายน 2558

(78)

230458_1 เตรียมความพร้อม…เวทีประชาคม บริษัทแกมม่าอินดัสตริ้ส์ จำกัด รวมพลังเข้มแข็งจัดการขยะและสภาพแวดล้อม เพื่อชุมชน เพื่อสังคม และเพื่อชาติ 23 เมษายน 2558

(117)

220458_1 เตรียมพร้อมจัดเวทีประชาคม………..ปรับภูมิทัศน์ สะพาน ถนนเทอดไท….. 22 เมษายน 2558

(89)

200458_1 ประชุมเตรียมงาน… “สงกรานต์ สืบสานประเพณี ประจำปี 2558” 20 เมษายน 2558

(78)

060458_1 เวทีประชาคม…“เพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาษีเจริญ” 6 เมษายน 2558

(119)

270358_1 เวทีประชาคม…….”เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจสุขภาวะ” 27 มีนาคม 2558

(131)

260358_1 การประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ครั้งที่ 4 26 มีนาคม 2558

(87)

170358_1 พร้อม….ตลาดรองรับผักสุขภาพ ภาษีเจริญ…ร่วมขับเคลื่อนตลาดรองรับผักปลอดภัย ในภาษีเจริญ….. 17 มีนาคม 2558

(94)

170358_1 ประชุมคณะทำงานแลเครือข่ายครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2558

(84)