ข่าวประชาสัมพันธ์

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ขอเชิญชวน ชาวภาษีเจริญ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม “พื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ : แค่คุณปรับ…พื้นที่ก็เปลี่ยน..เป็นพื้นที่สุขภาวะ..” 6 มกราคม 2560

(28)

ประชาสัมพันธ์มหกรรม ร้านค้าพื้นที่สุขภาวะปลอดโฟม “แลกคืนโฟม แลกคืนสุขภาพ” ณ สวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม 2 กรกฎาคม 2559

(96)

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด…ของผัก (สุขภาพ) คนเมือง” ตอน ผักสุขภาพดี…ที่ภาษีเจริญ 27 กรกฎาคม 2558

(179)

ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ และเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 21 เมษายน 2558

(140)

เชิญชวนร่วมงานเปิดสวนพื้นทีสุขภาวะหลัง ม.สยาม 20 ธันวาคม 2557

(148)

ผลการตัดสิน การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์พื้ นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ 12 ธันวาคม 2557

(210)

รับสมัครบุคลากร ผู้ช่วยงานวิจัยและผู้ประสานงาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม 26 พฤศจิกายน 2557

(409)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน นิทรรศการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา 2 กรกฎาคม 2557

(230)

ขอเชิญร่วมการประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ” 30 พฤษภาคม 2557

(939)

คณะทำงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนหลังม.สยามและศรีประดู่ขอเชิญชวน สมาชิกชุมชนทุกคนร่วมเวทีประชาคมและรดน้ำดำหัวผู้สูงวัย ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 11 เมษายน 2557

(264)

ขอเชิญทุกท่านและชาวชุมชนร่วมทำบุญโครงการ “ผ้าป่าต้นไม้เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ” ชุมชนหลัง ม.สยามและชุมชนศรีประดู่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

(357)

ขอเชิญชวนทุกท่านและชาวชุมชนหลัง ม.สยาม และศรีประดู่ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4 16 กุมภาพันธ์ 2557

(253)

การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 26 มกราคม 2557

(300)

หมายเชิญงานเปิดบ้านศิรินทร์และเพื่อน 26 มกราคม 2557

(332)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “3RS Market (ตลาดโรงเกลือ) เส้นทางสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนเขตภาษีเจริญ” 26 มกราคม 2557

(282)

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านพื้นที่สุขภาวะใต้สะพานคลองบางขี้แก้ง ชุมชนเลิศสุขสม วันที่ 22 ธันวาคม 2556 26 มกราคม 2557

(497)