ศวพช. ม.สยาม ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมสวยในซอย ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ้งฟ้า 36