ปฏิทิน RCFCD

May 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
 • นัดหารือ Organizer มหกรรม ธ.เวลา
3
4
 • หารือ 9 พื้นที่นำร่อง เตรียมมหกรรม
5
 • นัด 9 พ.ท. นำร่อง ส่งข้อมูลธนาคารเวลา ที่จะนำไปทำไวนิล วันจัดมหกรรมฯ
 • ประชุม มหกรรม ธนาคารเวลา ของ สสส
 • สอน Week 15
6
7
 • นัด 9 พ.ท. นำร่อง ส่งตารางรายงานการดำเนินงาน ธนาคารเวลา
8
9
 • นัด ผอ เขต เรื่องมหกรรม ธ เวลา
10
11
 • ประชุมออนไลน์ภาคีเครือข่ายธนาคารเวลา ฯ
12
 • พัฒนา app IT ธนาคารเวลา สวทช สสส ครั้งที่ 2
 • สอบปลายภาค
13
14
15
16
 • Organizer ส่ง Draft ไวนิลมหกรรมธนาคารเวลา ฯ
17
18
19
20
 • ประชุมภาคีเครือข่าย สสส. -Application ธนาคารเวลา
21
22
23
24
 • นัดพบ 9 พ.ท. นำร่อง
25
26
27
28
29
30
31