ปฏิทิน RCFCD

September 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
 • ประชุม เครือข่ายธนาคารเวลา สสส.
3
4
5
6
 • ประชุมมหกรรมธนาคารเวลา ภาคี สสส.
7
8
 • ลงพื้นที่ชุมชนเลิศสุขสม ทบทวนทักษะและทำแผนโครงการในระยะต่อไป
 • ลงพื้นที่ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ทบทวนทักษะและทำแผนโครงการในระยะต่อไป
9
10
 • ลงพื้นที่ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ ทบทวนทักษะและทำแผนโครงการในระยะต่อไป
 • ลงพื้นที่บ.แกมม่า ทบทวนทักษะและทำแผนโครงการในระยะต่อไป
 • ลงพื้นที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ ทบทวนทักษะและทำแผนโครงการในระยะต่อไป
11
12
13
 • ลงพื้นที่ โรงเรียนบางจาก
 • ลงพื้นที่คลองลัดภาชี ทบทวนทักษะและทำแผนโครงการในระยะต่อไป
14
15
16
 • ประชุม มหกรรม ธนาคารเวลา ภาคี สสส.
17
18
19
 • ประชุม คกก.กำกับทิศ ธนาคารเวลาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 3
20
21
 • ประชุมธนาคารเวลา กับพม.
22
 • พิธีการไหว้ครู ม.สยาม
23
 • ประชุม 6 พื้นที่ธ.เวลาเตรียมมหกรรม สสส. ที่ศวพช.
 • ประชุมเตรียม มหกรรม สสส.
24
25
26
27
 • สัมมนา ระบบสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ......วิกฤติ ภาระ หรือโอกาส ที่โรงแรมมิราเคิล กทม.
28
29
 • มหกรรมธนาคารเวลา สสส.
30