ปฏิทิน RCFCD

September 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • ประชุมออนไลน์ คณะทำงาน ธ.เวลา ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ
12
13
14
  • ประชุมออนไลน์ถอดบทเรียน ธ.เวลา (ชุมชนวัดจันทร์เขต1หมู่3 ชุมชนจันทรังษี สาขาลานทราย)
15
  • ประชุมออนไลน์ถอดบทเรียน ธ.เวลา(ชุมชนพูนบำเพ็ญ+เลิศสุขสม)
  • ประชุมออนไลน์ถอดบทเรียน ธ.เวลา (ชุมชนศิรินทร์+ชุมชนคลองลัดภาชี)
16
  • นัดพบ แพทย์ทางไกล วลัยอร
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30