ข่าวประชาสัมพันธ์

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ขอเชิญชวนชุมชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการแปรรูปอาหารนวัตกรรม และการตลาดดิจิตัล 19 พฤษภาคม 2566

(189)

สำนักสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 8 ภาคีเครือข่าย “ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย” 25 กันยายน 2565

(342)

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมกิจกรรม Cleaning Day ในโครงการสวยในซอย ครั้งที่ 1 ร่วมทำความสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง บ้านและถนนริมทางเดินทั้งซอยชุมชน ณ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 17 กุมภาพันธ์ 2562

(1927)

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรม รณรงค์ “กินแล้วเก็บ” Eat & Pick Smart Canteen :Green University และ คัดแยกขยะ ณ ลาน Peace Garden มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 28 พฤศจิกายน 2561

(1399)

ขอเชิญร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมชุมชน พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 27 เมษายน 2561

(2512)

ขอเชิญร่วมงาน เปิดสวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสยาม ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 13 มีนาคม 2561

(1565)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญร่วมอบรม “แปรรูปล้อยาง สร้างคุณค่าให้ชุมชน” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ สวนพื้นที่สุขภาวะ หลังมหาวิทยาลัยสยาม 22 พฤศจิกายน 2560

(1413)

กิจกรรม Big Cleaning Day กับการจัดการพื้นที่รกร้าง น้ำเน่า ริมทางรถไฟ เพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 11 พฤศจิกายน 2560

(1145)

ขอเชิญร่วม งานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นกองบุญ” 19 มิถุนายน 2560

(1187)

ขอเชิญร่วม กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม ครั้งที่ 3 30 เมษายน 2560

(1069)

ขอเชิญชวน ชาวภาษีเจริญ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม “พื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ : แค่คุณปรับ…พื้นที่ก็เปลี่ยน..เป็นพื้นที่สุขภาวะ..” 6 มกราคม 2560

(1070)

ประชาสัมพันธ์มหกรรม ร้านค้าพื้นที่สุขภาวะปลอดโฟม “แลกคืนโฟม แลกคืนสุขภาพ” ณ สวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม 2 กรกฎาคม 2559

(1144)

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรม “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด…ของผัก (สุขภาพ) คนเมือง” ตอน ผักสุขภาพดี…ที่ภาษีเจริญ 27 กรกฎาคม 2558

(1239)

ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ และเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 21 เมษายน 2558

(1108)

เชิญชวนร่วมงานเปิดสวนพื้นทีสุขภาวะหลัง ม.สยาม 20 ธันวาคม 2557

(1042)

ผลการตัดสิน การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์พื้ นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ 12 ธันวาคม 2557

(1241)

รับสมัครบุคลากร ผู้ช่วยงานวิจัยและผู้ประสานงาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม 26 พฤศจิกายน 2557

(1416)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน นิทรรศการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา 2 กรกฎาคม 2557

(1271)

ขอเชิญร่วมการประกวดโมเดลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ” 30 พฤษภาคม 2557

(2050)

คณะทำงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนหลังม.สยามและศรีประดู่ขอเชิญชวน สมาชิกชุมชนทุกคนร่วมเวทีประชาคมและรดน้ำดำหัวผู้สูงวัย ในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 11 เมษายน 2557

(1176)

ขอเชิญทุกท่านและชาวชุมชนร่วมทำบุญโครงการ “ผ้าป่าต้นไม้เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ” ชุมชนหลัง ม.สยามและชุมชนศรีประดู่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

(1719)

ขอเชิญชวนทุกท่านและชาวชุมชนหลัง ม.สยาม และศรีประดู่ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4 16 กุมภาพันธ์ 2557

(1157)

การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดการผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 26 มกราคม 2557

(1223)

หมายเชิญงานเปิดบ้านศิรินทร์และเพื่อน 26 มกราคม 2557

(1220)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “3RS Market (ตลาดโรงเกลือ) เส้นทางสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนเขตภาษีเจริญ” 26 มกราคม 2557

(1140)

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านพื้นที่สุขภาวะใต้สะพานคลองบางขี้แก้ง ชุมชนเลิศสุขสม วันที่ 22 ธันวาคม 2556 26 มกราคม 2557

(1374)