ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. ม.สยาม บูรณาการ “ธนาคารเวลา ฯ ภาษีเจริญ” ร่วมกับศาสตร์ การสอนออนไลน์รายวิชา “เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม” ณ มหาวิทยาลัยสยาม 13 มกราคม 2564

(119)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และ ภาคีเครือข่าย ร่วมหารือเตรียมเดินหน้า งานมหกรรม “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ ในการรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1: ก้าวเริ่ม…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 16 ธันวาคม 2563

(83)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สสส. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 9 เครือข่าย สสส. พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 6 8 ธันวาคม 2563

(130)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และตัวแทน 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลา ฯ ภาษีเจริญ เข้าร่วมเรียนรู้ระบบฐานข้อมูล สำหรับการดำเนินงานธนาคารเวลา 4 ธันวาคม 2563

(216)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม SUN Thailand เรื่อง “ร้านค้าปลอดโฟม” และ “กินแล้วเก็บ” 4 ธันวาคม 2563

(172)

เตรียมความพร้อมมหกรรมตลาดนัดวิชาการ “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ สำหรับทุกกลุ่มวัย ครั้งที่ 1 1 ธันวาคม 2563

(157)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม วางแผนการบูรณาการข้ามศาสตร์ แนวคิดของธนาคารเวลากับวิชาการแสดง 20 พฤศจิกายน 2563

(175)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม เปิดตัวทีมผู้จัดการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาบริษัทแกมม่า อินดัสตรี้ส์ 20 พฤศจิกายน 2563

(177)

ศวพช. ม.สยาม ระดมความร่วมมือจาก 51 ชุมชนเขตภาษีเจริญ พัฒนาฐานข้อมูลบริบทชุมชน 29 ตุลาคม 2563

(242)

ศวพช. ม.สยาม นัดพบคณะทำงานกลางธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 6 28 ตุลาคม 2563

(163)

ศวพช. นำทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 กับ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เพื่อถอดบทเรียนเบื้องต้น 22 ตุลาคม 2563

(182)

7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 30 กันยายน 2563

(308)

ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม ทำความเข้าใจแนวคิดหลักการธนาคารเวลา ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า และการจัดช่อดอกไม้เตยสำหรับไหว้พระ 28 กันยายน 2563

(164)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับทีมงานผู้จัดการธนาคารเวลา พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ เดินหน้าวางแผนการทำงาน 25 กันยายน 2563

(165)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับทีมงานผู้จัดการธนาคารเวลา พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี จัดกิจกรรม ทบทวนทักษะ “ทำที่ใช่ ให้ที่ชอบ” 25 กันยายน 2563

(156)

ศวพช. ม.สยาม นำทีมเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 7 พร้อมเปิดตัวทีมผู้จัดการธนาคารเวลา 18 กันยายน 2563

(157)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับ ทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สะท้อนบทเรียนการทดลองใช้แอพพลิเคชั่นธนาคารเวลาที่หนุนเสริมจาก สสส. 10 กันยายน 2563

(150)

7 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เดินหน้า พัฒนารูปแบบการทำงาน ครั้งที่ 6 และเตรียมวิทยากรพื้นที่ พร้อมเรียนรู้แอพพลิเคชั่นธนาคารเวลา 4 กันยายน 2563

(142)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ สสส. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 9 เครือข่าย สสส. พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 5 17 สิงหาคม 2563

(132)

7 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ สะท้อนบทเรียนการรับสมัครสมาชิก ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน รองรับเพื่อการเตรียมรับมือสังคมสูงวัย 7 สิงหาคม 2563

(143)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ 2 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน การใช้เครื่องมือรับสมัครสมาชิกธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 21 กรกฎาคม 2563

(199)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สาขาชุมชนจันทรังษี 29 มิถุนายน 2563

(188)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 23 มิถุนายน 2563

(243)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สานต่อเจตนารมณ์การจัดการขยะ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 23 มิถุนายน 2563

(185)

ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม จัดกิจกรรมทำ Face shield ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 8 มิถุนายน 2563

(176)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเวทีเสริมศักยภาพและสร้างความเข้าใจให้แก่คณะทำงาน บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 25 พฤษภาคม 2563

(247)

ศวพช. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาฯ ภาษีเจริญ หนุนเสริมกิจกรรมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สู้ภัยโควิด… 30 เมษายน 2563

(239)

ศวพช. ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เครือข่ายปั้นเมือง ณ ชุมชนโชฎึก ชุมชนตลาดน้อย และชุมชนโปลิศสภา เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10 มีนาคม 2563

(281)

ศวพช. ม.สยาม เดินหน้ากิจกรรมการปฐมนิเทศ และรับสมัครสมาชิก ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ชุมชนแรกของเขตภาษีเจริญ 10 มีนาคม 2563

(253)

ศวพช. และภาคีเครือข่าย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 14 กุมภาพันธ์ 2563

(278)