ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. ลงพื้นที่ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ สำรวจข้อมูลทักษะ…สิ่งดีมีในตัวผู้สูงวัยภาษีเจริญ 5 เมษายน 2567

(45)

ศวพช. ลงพื้นที่ชุมชนเลิศสุขสม สำรวจข้อมูล…สิ่งดีมีในตัวผู้สูงวัยภาษีเจริญ (ทักษะ) 4 เมษายน 2567

(49)

ศวพช. ถอดบทเรียนลงพื้นที่ ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ 3 เมษายน 2567

(37)

ศวพช.บอกเล่า… “โครงการพัฒนาพื้นที่ภาษีเจริญรองรับสังคมสูงวัย” 3 เมษายน 2567

(59)

ศวพช. ลงพื้นที่ ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ สำรวจข้อมูลผู้สูงวัยภาษีเจริญ 2 เมษายน 2567

(35)

เช็ค…ชัวร์…พร้อม…ลงพื้นที่ !…ทีมศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม สรุปภาพรวมเช็คความพร้อม ก่อนลงสำรวจพื้นที่ 1 เมษายน 2567

(33)

คิด..ก่อน..คึก!!!…ทีมศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม รวมพลังคิด เพื่อเคลื่อนพลังภาคีสำรวจข้อมูลผู้สูงวัยภาษีเจริญ 28 มีนาคม 2567

(32)

ศวพช.เปิดตัว…โครงการพัฒนาเพิ่มคุณค่าผู้สูงวัย: “มีดีต้องใช้…ผู้สูงวัยภาษีเจริญ” 27 มีนาคม 2567

(154)

เตรียมความพร้อม “โค้งสุดท้าย” เวทีประชาคมการพัฒนาภาษีเจริญรองรับสังคมสูงวัย 22 มีนาคม 2567

(35)

เปิดตัวโครงการ “พัฒนาพื้นที่ภาษีเจริญรองรับสังคมสูงวัย” เข้มแข็ง ต่อเนื่อง เคลื่อนสู่นโยบาย 21 มีนาคม 2567

(64)

พร้อม..Show…ร่วม…Share…ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญร่วมกับภาคีเครือข่าย 20 มีนาคม 2567

(92)

ก้าวแรกของโครงการ “มีดีต้องใช้…ผู้สูงวัยภาษีเจริญ” ประชุม Kick off โครงการภายใต้การพัฒนาภาษีเจริญรองรับสังคมสูงวัย 19 มีนาคม 2567

(36)

ศวพช. ประชุมทีมงาน…หารือการขับเคลื่อนงาน…ผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ภาษีเจริญรองรับสังคมสูงวัย 15 มีนาคม 2567

(137)

สรุปความพร้อม “ก้าวต่อ” ไม่รอแล้ว สู่ (ต้นแบบ) ธนาคารเวลา 7 สาขา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ และ ศวพช. (ม.สยาม) ผนึกกำลัง ชัดในหลักการ เร่งผสานทุกกลุ่มวัย ทำที่ ”ใช่” ให้ที่ ”ชอบ” ไม่รอใครสั่งการ 29 มกราคม 2567

(97)

7 พื้นที่ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับ ผลตอบแทนทางสังคมฯ 25 ธันวาคม 2566

(138)

ศวพช…บุก…รุก…ขยาย..หนุนความเข้าใจ…งานธนาคารเวลาและสังคมสูงวัย 21 ธันวาคม 2566

(127)

เขย่า จนตกผลึก คึก แต่ได้ข้อเสนอ” ศวพช. ม.สยาม พร้อม 7 ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ถอดบทเรียน พร้อมเคลื่อนงานธนาคารเวลา สู่ระดับนโยบาย 19 ธันวาคม 2566

(165)

ศวพช. ม.สยาม หนุนกระบวนการเรียนรู้ใหม่ …Show Share Sure…Time Bank 1 Day Trip… 29 พฤศจิกายน 2566

(126)

สุก…งอม…พร้อม…ศวพช. เตรียม…คณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 16 พฤศจิกายน 2566

(127)

ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ลุย….เปิดเวทีนัดแรกของเดือน เตรียมเคลื่อนถอดบทเรียนการดำเนินงานธนาคารเวลา ฯ 2 พฤศจิกายน 2566

(101)

เดินหน้า…พาตะลุย… ศวพช. ชวนคิด ชวนคุย เคลื่อนเวทีถอดบทเรียน ร่วมวางแผนกลยุทธ์ สู่กลไกรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ 2 ตุลาคม 2566

(166)

เปิดตัวปัง !!! ศวพช. ชวนรู้จัก “ธนาคารเวลา” แนวทาง บทเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านพื้นที่ดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ อีกหนึ่งทางเลือก และความเป็นไปได้ ในการรองรับ “สังคมสูงวัย” ของประเทศไทย 20 กันยายน 2566

(192)

ศวพช.ขับ…ชุมชนเคลื่อน…ไม่หยุดยั้ง… หารือวางแผนพัฒนาธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 14 กรกฎาคม 2566

(199)

ศวพช. ฮาเฮ จับมือรวมพลังภาคีเครือข่ายวิทยากรธนาคารเวลา เตรียมกิจกรรมร่วมเล่น…..ร่วมรู้…. สาระสันทนาธนาคารเวลา 1 กรกฎาคม 2566

(183)

ศวพช.ร่วมหารือการบูรณาการงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ด้วยการพัฒนางานวิจัยทางด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง 28 มิถุนายน 2566

(290)

ศวพช. บอกเล่า…ก้าวต่อไปกับการพัฒนางานธนาคารเวลา สู่ “กลไกระดับเขต” ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนภาษีเจริญ ครั้งที่ 4/2566 13 มิถุนายน 2566

(233)

สานสัมพันธ์คนต่างวัย..สานสายใย..สมาชิกธนาคารเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 6 มิถุนายน 2566

(249)

…เดินหน้า..หารือ..ทิศทางความร่วมมือ.. คณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 23 พฤษภาคม 2566

(222)

…ผนึกพลังภาคี…ร่วมพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน.. คณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 22 พฤษภาคม 2566

(202)

ร่วมจอย….ร่วมแจว….เรือน้อย….ธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม 21 พฤษภาคม 2566

(256)