ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. ม.สยาม หนุนกระบวนการเรียนรู้ใหม่ …Show Share Sure…Time Bank 1 Day Trip… 29 พฤศจิกายน 2566

(10)

สุก…งอม…พร้อม…ศวพช. เตรียม…คณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 16 พฤศจิกายน 2566

(33)

ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ลุย….เปิดเวทีนัดแรกของเดือน เตรียมเคลื่อนถอดบทเรียนการดำเนินงานธนาคารเวลา ฯ 2 พฤศจิกายน 2566

(30)

เดินหน้า…พาตะลุย… ศวพช. ชวนคิด ชวนคุย เคลื่อนเวทีถอดบทเรียน ร่วมวางแผนกลยุทธ์ สู่กลไกรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ 2 ตุลาคม 2566

(84)

เปิดตัวปัง !!! ศวพช. ชวนรู้จัก “ธนาคารเวลา” แนวทาง บทเรียน และข้อเสนอแนะ ผ่านพื้นที่ดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ อีกหนึ่งทางเลือก และความเป็นไปได้ ในการรองรับ “สังคมสูงวัย” ของประเทศไทย 20 กันยายน 2566

(100)

ศวพช.ขับ…ชุมชนเคลื่อน…ไม่หยุดยั้ง… หารือวางแผนพัฒนาธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 14 กรกฎาคม 2566

(123)

ศวพช. ฮาเฮ จับมือรวมพลังภาคีเครือข่ายวิทยากรธนาคารเวลา เตรียมกิจกรรมร่วมเล่น…..ร่วมรู้…. สาระสันทนาธนาคารเวลา 1 กรกฎาคม 2566

(114)

ศวพช.ร่วมหารือการบูรณาการงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม ด้วยการพัฒนางานวิจัยทางด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง 28 มิถุนายน 2566

(209)

ศวพช. บอกเล่า…ก้าวต่อไปกับการพัฒนางานธนาคารเวลา สู่ “กลไกระดับเขต” ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนภาษีเจริญ ครั้งที่ 4/2566 13 มิถุนายน 2566

(156)

สานสัมพันธ์คนต่างวัย..สานสายใย..สมาชิกธนาคารเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 6 มิถุนายน 2566

(183)

…เดินหน้า..หารือ..ทิศทางความร่วมมือ.. คณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 23 พฤษภาคม 2566

(155)

…ผนึกพลังภาคี…ร่วมพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน.. คณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 22 พฤษภาคม 2566

(131)

ร่วมจอย….ร่วมแจว….เรือน้อย….ธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม 21 พฤษภาคม 2566

(178)

คึกคัก…ปาร์ตี้ธนาคารเวลา สานสัมพันธ์สมาชิก ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 20 พฤษภาคม 2566

(154)

เตรียมพร้อม…สาระสันทนา..ผ่านกิจกรรมปาร์ตี้ธนาคารเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 16 พฤษภาคม 2566

(170)

…เตรียมความพร้อม… สู่ทิศทางความร่วมมือ.. คณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 10 พฤษภาคม 2566

(171)

ศวพช. ม.สยาม ร่วมคิด ร่วมหนุน กระบวนการสานสัมพันธ์สมาชิก ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม 8 พฤษภาคม 2566

(123)

เตรียมความพร้อม พัฒนา “กลไก” ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สู่ระดับนโยบาย 28 เมษายน 2566

(111)

สร้างงาน…สานกิจกรรม…นำทักษะแลกเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี 26 เมษายน 2566

(98)

สร้างงาน…สานกิจกรรม…นำทักษะแลกเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 24 เมษายน 2566

(104)

คณะทำงาน….ระดมทีม…วางแผนกิจกรรม ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 23 เมษายน 2566

(97)

ถอดบทเรียน…สะท้อนกระบวนการ…เล่าผ่านประสบการณ์… ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 18 เมษายน 2566

(170)

เปิดตัวปัง…  ธนาคารเวลาสำหรับทกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ… ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม สสส. สำนักงานเขตภาษีเจริญ ภาคีเครือข่าย รวมพลัง เปิดป้าย..ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 24 มีนาคม 2566

(206)

ศวพช. ปูทาง…การพัฒนากลไกการดำเนินงาน ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 1 มีนาคม 2566

(81)

ล้อมวงคิด….ล้อมวงคุย….พัฒนาเกณฑ์การจัดตั้งธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 19 มกราคม 2566

(192)

ศวพช. บูรณาการธนาคารเวลา กับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2566

(155)

ปศวพช. แจ้งข่าว สร้างข่าย ธนาคารเวลา ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนภาษีเจริญ นัดแรกของปี 11 มกราคม 2566

(72)

ภาคีเครือข่ายเสริมพลังเดินหน้า ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 5 มกราคม 2566

(72)

เกิดแน่📣….สื่อธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 13 ธันวาคม 2565

(215)

ศวพช. ม.สยาม มอบสื่อ เคลื่อนพื้นที่ ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 13 ธันวาคม 2565

(63)