ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
รุกคืบไปอีกก้าว… ศวพช. ระดม 9 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เตรียมความพร้อมวิทยากร ในงานมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 25 พฤษภาคม 2565

(10)

จัดแน่… ศวพช. พร้อมภาคีเดินหน้าลุยเตรียมพร้อมงานมหกรรมไฮบริด นำเสนอบทเรียนธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 12 พฤษภาคม 2565

(19)

ศวพช. พบทีมสำนักงานเขตภาษีเจริญ…เคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 10 พฤษภาคม 2565

(25)

ศวพช…เปิดเวที 9 พื้นที่เครือข่ายนำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 6 พฤษภาคม 2565

(28)

ศวพช. เตรียมพร้อมงานมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ“สังคมสูงวัย” “ธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 5 พฤษภาคม 2565

(28)

…ศวพช…ถามใจ…แกมม่า..ตอบ…พร้อมลุยตั้ง “ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”… 9 เมษายน 2565

(49)

ศวพช…ถอดบทเรียน การบูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 : ชุมชนคลองลัดภาชี 4 เมษายน 2565

(53)

ศวพช…ถอดบทเรียน การบูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 : ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ 4 เมษายน 2565

(45)

ศวพช…ถอดบทเรียน การบูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 : ชุมชนพูนบำเพ็ญ 4 เมษายน 2565

(45)

ศวพช. จับมือ “ครู” รุกพัฒนา “สื่อ” ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย” สู่ “เยาวชน” “คนในพื้นที่”… 1 เมษายน 2565

(57)

ศวพช… ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานธนาคารเวลาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1/2565 23 มีนาคม 2565

(87)

ศวพช…ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายธนาคารเวลา… 21 มีนาคม 2565

(57)

ศวพช…ร่วมประชุมออนไลน์ประจำเดือนเขตภาษีเจริญ…นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 15 มีนาคม 2565

(95)

ศวพช…เคลื่อนถอดบทเรียน…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาลานทราย… 12 มีนาคม 2565

(67)

ศวพช…ถาม…ถอดบทเรียน…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 11 มีนาคม 2565

(132)

…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาจันทรังษี…อีกหนึ่งบทเรียนของ ศวพช. 11 มีนาคม 2565

(119)

ศวพช…ระดมคิด…ระดมทำ… เครื่องมือ…บูรณาการธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สู่ “เยาวชน” “คนในพื้นที่” 10 มีนาคม 2565

(54)

ศวพช…เคลื่อน…รุ่นแรก…รุ่นเริ่ม…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญสาขาชุมชนเลิศสุขสม… 7 มีนาคม 2565

(67)

เวทีบูรณาการการเรียนรู้ธนาคารเวลา สู่เยาวชนและคนในพื้นที่ 7 มีนาคม 2565

(68)

ประชุมหนุนเสริมกิจกรรม การบูรณาการการเรียนรู้ธนาคารเวลาสู่เยาวชนและคนในพื้นที่ 7 มีนาคม 2565

(61)

เตรียมพร้อม…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 6 มีนาคม 2565

(63)

ถึงเวลาสื่อสาร…ศวพช.เคลื่อนนักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขา บริษัท แกมม่า อินตัสตรี้ส์ จำกัด… 6 มีนาคม 2565

(63)

ศวพช. เดินหน้า…หารือ..ต่อยอด…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี 2 มีนาคม 2565

(57)

…ศวพช…รุก..ปลุกและปั้น…นักสื่อสารธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ… 28 กุมภาพันธ์ 2565

(72)

ศวพช. ประชุมออนไลน์ การระดมพลังบูรณาการธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยในสถานศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2565

(89)

ระดมพลังภาคีเครือข่ายธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัยภาษีเจริญ 14 มกราคม 2565

(94)

ก้าวย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 27 ธันวาคม 2564

(106)

ศวพช. หนุน…บูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาบริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด กับงาน SAFETY WEEK 2021 19 ธันวาคม 2564

(104)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม บูรณาการธนาคารเวลากับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน 26 กันยายน 2564

(183)

ศวพช. เปิดเวที : หารือแนวทางความร่วมมือ เครือข่ายธนาคารเวลาภาษีเจริญ กับสมาชิกธนาคารเวลาในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดระบบการพักรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน 31 สิงหาคม 2564

(220)