ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
…ศวพช….วางแผนสร้างงานระยะที่ 3 ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ… 5 กันยายน 2565

(61)

ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กระจายความรู้และประสบการณ์สู่ 3 ชุมชนรอบวัดโคนอน 3 สิงหาคม 2565

(61)

ศวพช. เป็นวิทยากร…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กระจายความรู้และประสบการณ์สู่ชุมชน 3 สิงหาคม 2565

(58)

ศวพช. … ประชุมทีมงานหารือการสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการ…ก้าวต่อไปของธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 3 สิงหาคม 2565

(55)

จับมือปัง…ม.สยาม กทม. สสส. กรมกิจการผู้สูงอายุ รวมพลังเคลื่อนธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นสักขีพยาน 6 กรกฎาคม 2565

(87)

ประชุมโค้งสุดท้าย…เตรียมพร้อมวิทยากร งานมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย”ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 1 กรกฎาคม 2565

(90)

ศวพช. จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมงาน มหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 25 มิถุนายน 2565

(85)

คึกคัก…ศวพช.จับมือภาคีเครือข่าย เตรียมพร้อมงาน มหกรรมไฮบริด ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 18 มิถุนายน 2565

(92)

คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง…. ศวพช. จัดประชุมเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพร่วมมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” 8 มิถุนายน 2565

(100)

รุกคืบไปอีกก้าว… ศวพช. ระดม 9 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เตรียมความพร้อมวิทยากร ในงานมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 25 พฤษภาคม 2565

(114)

จัดแน่… ศวพช. พร้อมภาคีเดินหน้าลุยเตรียมพร้อมงาน มหกรรมไฮบริด นำเสนอบทเรียนธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 12 พฤษภาคม 2565

(104)

ศวพช. พบทีมสำนักงานเขตภาษีเจริญ…เคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย 10 พฤษภาคม 2565

(116)

ศวพช…เปิดเวที 9 พื้นที่เครือข่ายนำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ “สังคมสูงวัย” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 6 พฤษภาคม 2565

(114)

ศวพช. เตรียมพร้อมงานมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ“สังคมสูงวัย” “ธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 5 พฤษภาคม 2565

(122)

…ศวพช…ถามใจ…แกมม่า..ตอบ…พร้อมลุยตั้ง “ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”… 9 เมษายน 2565

(134)

ศวพช…ถอดบทเรียน การบูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 : ชุมชนคลองลัดภาชี 4 เมษายน 2565

(133)

ศวพช…ถอดบทเรียน การบูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 : ชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ 4 เมษายน 2565

(123)

ศวพช…ถอดบทเรียน การบูรณาการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ กับการพักรักษาตัวที่บ้านและชุมชน ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 : ชุมชนพูนบำเพ็ญ 4 เมษายน 2565

(111)

ศวพช. จับมือ “ครู” รุกพัฒนา “สื่อ” ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย” สู่ “เยาวชน” “คนในพื้นที่”… 1 เมษายน 2565

(104)

ศวพช… ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานธนาคารเวลาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1/2565 23 มีนาคม 2565

(171)

ศวพช…ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายธนาคารเวลา… 21 มีนาคม 2565

(102)

ศวพช…ร่วมประชุมออนไลน์ประจำเดือนเขตภาษีเจริญ…นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ 15 มีนาคม 2565

(167)

ศวพช…เคลื่อนถอดบทเรียน…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาลานทราย… 12 มีนาคม 2565

(120)

ศวพช…ถาม…ถอดบทเรียน…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3 11 มีนาคม 2565

(172)

…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาจันทรังษี…อีกหนึ่งบทเรียนของ ศวพช. 11 มีนาคม 2565

(172)

ศวพช…ระดมคิด…ระดมทำ… เครื่องมือ…บูรณาการธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สู่ “เยาวชน” “คนในพื้นที่” 10 มีนาคม 2565

(100)

ศวพช…เคลื่อน…รุ่นแรก…รุ่นเริ่ม…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญสาขาชุมชนเลิศสุขสม… 7 มีนาคม 2565

(108)

เวทีบูรณาการการเรียนรู้ธนาคารเวลา สู่เยาวชนและคนในพื้นที่ 7 มีนาคม 2565

(105)

ประชุมหนุนเสริมกิจกรรม การบูรณาการการเรียนรู้ธนาคารเวลาสู่เยาวชนและคนในพื้นที่ 7 มีนาคม 2565

(100)

เตรียมพร้อม…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ 6 มีนาคม 2565

(109)