ศวพช. ม.สยาม ประชุมเตรียมทัพ กิจกรรม Cleaning day ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36