ศวพช. รวมพลังลุยต่อ แปลงร่างล้อยาง เป็นกระถางต้นไม้