ศวพช. นำนักศึกษารายวิชาเปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ศึกษาบริบทชุมชน