ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
260761_1 ศวพช. ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนแห่งรอยยิ้ม ถนนพื้นที่สุขภาวะ 26 กรกฎาคม 2561

(4)

250761_1 ศวพช.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดปากน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญและภาคีเครือข่าย 25 กรกฎาคม 2561

(3)

240761_1 ศวพช. ร่วมเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) กับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 24 กรกฎาคม 2561

(4)

220761_1 ศวพช. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะรอบชุมชน ทาสีเสาลานองค์พรหม ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 22 กรกฎาคม 2561

(10)

130761_1 ศวพช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมธนาคารความดี 13 กรกฎาคม 2561

(13)

270661_1 ศวพช. นำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะบริบทเมือง ตามโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 27 มิถุนายน 2561

(31)

200661_1 ศวพช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต 20 มิถุนายน 2561

(23)

190661_1 ศวพช. ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ แนวคิดธนาคารเวลา 19 มิถุนายน 2561

(36)

180661_1 ศวพช.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขต (พชข.) ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ 18 มิถุนายน 2561

(31)

150661_1 ศวพช. เข้าร่วมประชุมกับชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 15 มิถุนายน 2561

(24)

300561_1 ศวพช. ร่วมกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ณ ชุมชนเลิศสุขสม 30 พฤษภาคม 2561

(44)

270561_1 ศวพช. ลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา ม. สยาม ปรับภูมิทัศน์​สวนพื้นที่สุชภาวะ การจัดการดิน ณ ชุมชนพูนบำเพ็ญ 27 พฤษภาคม 2561

(33)

250561_1 ศวพช. ร่วมกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ ณ​ สำนักงานเขตภาษีเจริญ 25 พฤษภาคม 2561

(33)

200561_1 ศวพช.ระดมพลังนักศึกษาจิตอาสา ม.สยาม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์​​ ณ​ ชุมชนพูนบำเพ็ญ 20 พฤษภาคม 2561

(34)

080561_1 ศวพช. ม.สยามลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนเลิศสุขสม ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 8 พฤษภาคม 2561

(55)

080561_3 ศวพช. ม.สยาม ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 8 พฤษภาคม 2561

(53)

070561_1 ศวพช. ม.สยามร่วมประชุมประเดือนกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 7 พฤษภาคม 2561

(47)

290461_1 ศวพช.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สานสัมพันธ์พี่น้อง ลูกหลาน 29 เมษายน 2561

(48)

040461_1 ศวพช. ม.สยาม สสส. เปิดตัว “สวนพื้นที่สุขภาวะ และห้องสมุดกำแพง” ปรับพื้นที่จากกองขยะ เปลี่ยนเป็นพื้นที่สุขภาวะ สำหรับทุกคนในพื้นที่ 4 เมษายน 2561

(41)

310361_1 ศวพช. ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีมหาวิทยาลัยสยาม ประจาปี 2561 “หูกวางเกมส์” 31 มีนาคม 2561

(51)

270361_1 ศวพช. เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย และพี่น้องชาวชุมชนเขตภาษีเจริญ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ ม.สยาม 27 มีนาคม 2561

(78)

200361_1 ศวพช. ม.สยาม ระดมพลังนักศึกษากว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นทองอุไร ตามโครงการ “พุทธมณฑลสาย 1 ถนนแห่งรอยยิ้มและพื้นที่สุขภาวะ” 20 มีนาคม 2561

(71)

110361_1 ศวพช.ระดมพลังเตรียมความพร้อมเปิด “สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้” 11 มีนาคม 2561

(85)

060361_1 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม รับรางวัลผู้หญิงเก่ง สาขา นักพัฒนา ปี 2561 6 มีนาคม 2561

(89)

020361_1 ศวพช. หนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่ใต้สะพาน คลองบางขี้แก้ง ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 2 มีนาคม 2561

(82)

240261_1 ศวพช.ผนึกกําลัง รร.วัดประดู่บางจาก และชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 จัดประชุมหารือเตรียมการเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะ 24 กุมภาพันธ์ 2561

(81)

220261_1 ศวพช. มอบของอุปโภค บริโภค พร้อมเป็นตัวแทนพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยสยาม มอบน้ำใจ สิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชาวชุมชนวัดคูหาสวรรค์ 22 กุมภาพันธ์ 2561

(76)

170261_1 ศวพช. ระดมพลังสมาชิกชาวชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนาปรับพื้นที่รกร้างริมทางรถไฟสถานีศาลาธรรมสพน์ รองรับกิจกรรมการออกกำลังกาย 17 กุมภาพันธ์ 2561

(104)

150261_1 ศวพช.ระดมพลังปรับภูมิทัศน์ สร้างสวรรค์พื้นที่สีเขียว เตรียมปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่ออกกำลังกาย ร่วมกับชาวชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ และภาคีเครือข่าย 15 กุมภาพันธ์ 2561

(102)

140261_1 ศวพช.ม.สยามสานักงานเขตภาษีเจริญและชาวชุมชนเลิศสุขสม ผลึกกำลังพัฒนาพื้นที่รกร้างใต้สะพานบางขี้แก้งเป็นสวนพื้นที่สุขภาวะ 14 กุมภาพันธ์ 2561

(81)