ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
230956_1 ภาษีเจริญ….เขตปลอดขยะ 23 สิงหาคม 2556

(176)

180856_1 เข้าค่าย..รวมพลังเยาวชน ..ร่วมสร้างภาษีเจริญให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ 18 สิงหาคม 2556

(130)

130956_1 มหกรรมสิงหา พาแม่เที่ยว 12 สิงหาคม 2556

(256)

060856_1 นมแม่ ดี๊ ดี…แม่สวย ลูกฉลาด…ก้าวแรกการจัดทำมุมนมแม่ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 6 สิงหาคม 2556

(163)

130956_2 เปิดแล้วจ้า…เปิดบ้านชุมชนพูนบำเพ็ญ15 สถานีพื้นที่สุขภาวะ 4 สิงหาคม 2556

(380)

160956_1 เตยหอมธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” ที่ชุมชนเลิศสุขสม 28 กรกฎาคม 2556

(244)

130956_5 Kick off จุดเริ่มต้นของกลุ่มน้ำพริกศรีประดู่ 28 กรกฎาคม 2556

(223)

130956_3 รวมพลัง !!!แกนนำเยาวชนร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ 28 กรกฎาคม 2556

(216)

mashroom_2 เมื่อเห็ด..ถูกยำ!! ถูกตำ!! ถูกย่าง!! 27 กรกฎาคม 2556

(238)

130956_9 ตื่นเต้น.. ตื่นตัว.. เตรียมพร้อมเปิดบ้านชุมชนพูนบำเพ็ญ 15 สถานีพื้นที่สุขภาวะ 23 กรกฎาคม 2556

(288)

130956_4 ร่วมบุญ ร่วมสุข ร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะดี ที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ 19 กรกฎาคม 2556

(194)

130956_8 ศวพช. จัดงาน “แต่ง เติม เสริมความรู้ สู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ” เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2556 14 กรกฎาคม 2556

(220)

130956_11 ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ม.สยาม หารือเขตภาษีฯ ชี้ประเด็นร่วมจัดตั้งคณะทำงาน 13 มิถุนายน 2556

(312)

130956_10 รุก 7 ชุมชนนำร่องร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ 5 มิถุนายน 2556

(265)

180956_6 บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 26 เมษายน 2556

(383)