ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
121256_1 ตะลุย!!…. 1 วัน กับ 7 ชุมชนนำร่อง 12 ธันวาคม 2556

(136)

081256_3 เตรียมพร้อม…ซักซ้อมเปิดบ้านชุมชนเลิศสุขสมพื้นที่สุขภาวะ 8 ธันวาคม 2556

(144)

081256_1 ชุมชนจันทรังษี : จิ๋วจอมพลัง 8 ธันวาคม 2556

(174)

071256_1 สะพานหลัง ม.สยาม: จุดเริ่มก่อเกิดพลังมวลชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนหลัง มอ และศรีประดู่ 8 ธันวาคม 2556

(165)

061256_1 “ระบบขนส่งมวลชนแนวระนาบ (รถไฟฟ้า) กับชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามและชุมชนศรีประดู่” จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย 6 ธันวาคม 2556

(169)

301156_1 แต่ง..เติม..เสริม..ชุมชน เพื่อโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 30 พฤศจิกายน 2556

(138)

261156_1 เรียนรู้ร่วมกัน เรื่องดีๆ กับผลงานโดนๆ กับ 7 ชุมชนนําร่องพื้นที่สุขภาวะ 26 พฤศจิกายน 2556

(135)

231156_1 “พลับพลึง” จะชูช่ออีกครั้งที่ ชุมชนพูนบําเพ็ญ 23 พฤศจิกายน 2556

(156)

201156_1 ระดมผู้นำชุมชนหารือพื้นที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม “นัดหมายวัน Big Cleaning Day” 20 พฤศจิกายน 2556

(157)

151156_1 รวมพลัง!! ทีมงานครั้งที่ 23/2556 ติดตามความก้าวหน้าการทํางาน และวางแผนถอดบทเรียน 18 พฤศจิกายน 2556

(145)

151156_3 3RS Market เส้นทางสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ….ชุมชนเขตภาษีเจริญ 15 พฤศจิกายน 2556

(163)

141156_1 ถึงเวลา…ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ “รวมพลัง ร่วมสร้าง ภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะเขตแรกของ กรุงเทพมหานคร” 14 พฤศจิกายน 2556

(138)

101156_1 “โครงการเยาวชนรากแก้ว” เพื่อพัฒนาชุมชนศรีประดู่ และชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามเป็นพื้นที่สุขภาวะ 10 พฤศจิกายน 2556

(190)

031156_4 ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ พร้อมเพรียงเดินหน้าพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะ 3 พฤศจิกายน 2556

(170)

031156_1 ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ ร่วมค้นหาประเด็นพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะ 3 พฤศจิกายน 2556

(215)

271056_9 ความคืบหน้าเปิดบ้านชุมชนเลิศสุขสม 27 ตุลาคม 2556

(164)

271056_6 ยืนยันความพร้อมกับชุมชนหมู่บ้านอินทราวิลล่า 27 ตุลาคม 2556

(225)

271056_6 ยืนยันความพร้อมกับชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ 27 ตุลาคม 2556

(147)

251056_1 รวมพลังร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะรอบวัดโคนอน 25 ตุลาคม 2556

(194)

211056_1 ตัวอย่างการสร้างอาชีพในชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 21 ตุลาคม 2556

(152)

221056_1 แปรรูปขยะเป็นของใช้ 20 ตุลาคม 2556

(202)

201056_3 ชุมชนวิจิตรสามัคคี พร้อมใจเดินหน้าจัดการขยะต่อยอดเพื่อการแปรรูป 20 ตุลาคม 2556

(207)

201056_1 ชุมชนรอบวัดโคนอน เตรียมพร้อมเคลื่อนชุมชนสู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ 20 ตุลาคม 2556

(171)

131056_1 2 ชุมชนใน 1 วัน รวมพลังสร้าง ภาษีเจริญเป็น “พื้นที่สุขภาวะ” เขตแรกของกทม. 13 ตุลาคม 2556

(189)

121056_3 ชุมชนวัดจันทร์ เขต 5 ยืนยันความพร้อม เดินหน้าพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะ 12 ตุลาคม 2556

(190)

121056_1 A Very Big Cleaning Day จัดการขยะ มหาวิทยาลัยสยามและชุมชนหลังมอ 12 ตุลาคม 2556

(179)

011056_1 ศวพช.ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปีที่ 2 ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 1 ตุลาคม 2556

(200)

041056_6 จาก 7 ชุมชนที่ถูกไล่รื้อที่…วันนี้ศิรินทร์และเพื่อน เปิดบ้านเป็นชุมชนพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ 29 กันยายน 2556

(309)

140956_1 ปัญหาใหญ่แค่ไหนเราก็ร่วมแก้กันได้ 24 กันยายน 2556

(173)

080956_1 พบกันรอบสอง…เครือข่ายเยาวชน…ร่วมสร้างภาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะ 8 กันยายน 2556

(263)