กทม.จับมือภาคีเครือข่าย เนรมิตรพื้นที่เปลี่ยวหลัง ม.สยาม เป็นสวนสุขภาวะและห้องสมุดกำแพง