เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวหลัง ม.สยาม เป็นสวนสุขภาวะ-ห้องสมุดกำแพง