เปิดตัว “สวนพื้นที่สุขภาวะ” เปลี่ยนกองขยะสู่พื้นที่สร้างสรรค์ชุมชน