เคลื่อนแล้ว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ…เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ…