เตรียมความพร้อม…หารือกิจกรรมร้อยรัก ต้นไม้ สานใจ สานสัมพันธ์ คนภาษีเจริญ…โครงการ 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ…