…ศวพช…รุก..ปลุกและปั้น…นักสื่อสารธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนแป๊ะกงร่วมใจ…