ประชุมหนุนเสริมกิจกรรม การบูรณาการการเรียนรู้ธนาคารเวลาสู่เยาวชนและคนในพื้นที่