สำนักสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 8 ภาคีเครือข่าย “ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย”

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย รู้จัก เข้าใจ ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย : นวัตกรรมใหม่ของสังคมไทย

📌ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 29 กันยายน 2565

เตรียมพบกับ ‼️
📍 “ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย” เกิดอย่างไร….ให้อะไรกับสังคมไทย
📍 “ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย” ให้คุณค่า…เชื่อมั่น…เท่าเทียม
📍 บทเรียนการดำเนินงานธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย ผ่านกระบวนการดำเนินงานมากถึง 8 ภาคีเครือข่าย
📍 และวงเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถอดบทเรียนการดำเนินงานธนาคารเวลา

ห้ามพลาด ‼️ เพราะ “เวลา” ของคุณ จะแปรเปลี่ยนเป็น “คุณค่า” ที่เงินหาซื้อไม่ได้

ขอบคุณภาคีเครือข่าย ที่รวมพลังพัฒนาอย่างเข้มแข็งด้วยกันมาโดยตลอด #ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย #มองสุขภาพให้กว้าง #สร้างความสุขให้สังคม #สสส #มหาวิทยาลัยสยาม