เตรียมพร้อม…สาระสันทนา..ผ่านกิจกรรมปาร์ตี้ธนาคารเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน